• Gotowe ustawienia mogą się różnić i należy wykonać test poprawności działania instalacji!
  • Zaleca się montaż reduktora SHARK ADAPT oraz wtryskiwaczy Barracuda / Super B wraz z filtrem Ultra360°.
  • Jeżeli w tabeli brakuje informacji jak np. rozmiar dyszy, ciśnienie gazu lub zdjęć montażu, przesłanie nam tych informacji zostanie nagrodzone.
    Przesłanie zdjęć z montażu instalacji  (zdjęty kolektor)* 1500 pkt ALEX profit
    Przesłanie ustawień z montażu instalacji** 1500 pkt ALEX profit
    Materiały wysyłamy na support@autogas-alex.com lub do opiekuna regionalnego.
    Punkty zostaną przyznane dopiero wtedy, kiedy otrzymamy komplet danych i zostanie potwierdzone bezproblemowe działanie instalacji.