Zgłoszenie reklamacji

 • pdf
  Formularz zgłoszenia
  Rozmiar: 182,19 KB
  Wersja: 2023 PL
  Opublikowano: 2024-01-11
 • pdf
  INSTRUKCJA – Jak czytać datę produkcji?
  Rozmiar: 1,26 MB
  Opublikowano: 2024-01-11

Firma ALEX Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej 4a, zwana dalej ”gwarantem” udziela gwarancji na wyroby własne na następujących warunkach:

Eksploatacja samochodu wyposażonego w instalację zasilania LPG, zobowiązuje do wykonania dodatkowych przeglądów i wymian w zakresie:

 • regulacji instalacji gazowej co 15 000 km lub co rok z uwagi na niską stabilność nastaw,
 • wymiany świec zapłonowych co 15 000 km,
 • czyszczenia reduktora LPG co 30 000 km,
 • wymiany filtrów gazowych i powietrza co 15 000 km,
 • w samochodach niewyposażonych w hydrauliczną regulację luzów zaworowych, zaleca się kontrolę luzów co 15 000 km.

Eksploatacja samochodu z zamontowaną instalacją zasilania LPG, który został zaprojektowany tylko do zasilania paliwem ciekłym i brak zastosowania się do wykonywania w/w dodatkowych przeglądów i wymian, może powodować uszkodzenia w postaci:

 • zwiększonego zużycia elementów silnika, takich jak: cylindry, tłoki, pierścienie, zawory, gniazda zaworowe, etc., z powodu pracy w środowisku o mniejszym smarowaniu, o większej temperaturze i o większym zasiarczeniu,
 • zwiększonego i szybszego zużycia układu wydechowego, z uwagi na wyższą temperaturę spalin i większe ich zasiarczenie,
 • zwiększonej możliwości uszkodzenia katalizatora oraz jego szybsze wypalenie się (z uwagi na wyższą temperaturę spalin oraz przyspieszony proces zatykania się podyktowany podwyższoną zawartością siarki).

Reduktor LPG SHARK 1200 mbar / 1500 mbar / BFE 1200 mbar / BFE 1500 mbar / BFE ADAPT

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie) lub 50 000 km.
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy reduktora uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Reduktor LPG TURBOT 1200 mbar/1500 mbar

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie) lub 50 000 km.
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy reduktora uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Zawór gazowy LPG-MAX

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie) lub 50 000 km.
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy zaworu uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Wielozawór OCTOPUS

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie) lub 50 000 km.
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy wielozaworu uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Listwa wtryskowa LPG/CNG ALEX RAIL-001

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie) lub 20 000 km.
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy wtryskiwacza uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Listwa wtryskowa LPG/CNG FLIPPER

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu, jednak nie więcej niż 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie wtryskiwacza.
 2. Okres gwarancji wynosi 60 000 km przebiegu od momentu montażu, jeśli nie minął termin gwarancji zawarty w punkcie 1.
 3. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione, wymienione na nowe lub wymienione na wolne od wad.
 4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego regularne wykonywanie okresowych przeglądów instalacji.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń powstałych na skutek zabrudzeń spowodowanych niską jakością paliwa LPG/CNG (zalecane jest używanie filtrów odśrodkowych, z wymiennym wkładem z włókna
  2. szklanego lub poliestrowego),
  3. uszkodzeń powstałych na skutek złego doboru parametrów prądowych,
  4. uszkodzeń powstałych na skutek zalania wodą, zaolejenia,
  5. uszkodzeń powstałych na skutek użycia płynów myjących, w tym estrów, alkoholi i ich pochodnych, rozpuszczalników, rozcieńczalników, odrdzewiaczy oraz innych substancji czyszcząco-myjących,
  6. uszkodzeń powstałych na skutek naturalnego zużycia, uszkodzeń powstałych w sposób mechaniczny oraz spowodowanych ingerencją osób nieupoważnionych.

Wtryskiwacz LPG/CNG Barracuda

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu, jednak nie więcej niż 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie wtryskiwacza.
 2. Okres gwarancji wynosi 100 000 km przebiegu od momentu montażu, jeśli nie minął termin gwarancji zawarty w punkcie 1.
 3. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione, wymienione na nowe lub wymienione na wolne od wad.
 4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego regularne wykonywanie okresowych przeglądów instalacji.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń powstałych na skutek zabrudzeń spowodowanych niską jakością paliwa LPG/CNG (zalecane jest używanie filtrów odśrodkowych, z wymiennym wkładem z włókna szklanego lub poliestrowego),
  2. uszkodzeń powstałych na skutek złego doboru parametrów prądowych,
  3. uszkodzeń powstałych na skutek zalania wodą, zaolejenia,
  4. uszkodzeń powstałych na skutek użycia płynów myjących, w tym estrów, alkoholi i ich pochodnych, rozpuszczalników, rozcieńczalników, odrdzewiaczy oraz innych substancji czyszcząco-myjących,
  5. uszkodzeń powstałych na skutek naturalnego zużycia, uszkodzeń powstałych w sposób mechaniczny oraz spowodowanych ingerencją osób nieupoważnionych.

Wtryskiwacz LPG/CNG Super B

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu, jednak nie więcej niż 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie wtryskiwacza.
 2. Okres gwarancji wynosi 100 000 km przebiegu od momentu montażu, jeśli nie minął termin gwarancji zawarty w punkcie 1.
 3. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione, wymienione na nowe lub wymienione na wolne od wad.
 4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego regularne wykonywanie okresowych przeglądów instalacji.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń powstałych na skutek zabrudzeń spowodowanych niską jakością paliwa LPG/CNG (zalecane jest używanie filtrów odśrodkowych, z wymiennym wkładem z włókna szklanego lub poliestrowego),
  2. uszkodzeń powstałych na skutek złego doboru parametrów prądowych,
  3. uszkodzeń powstałych na skutek zalania wodą, zaolejenia,
  4. uszkodzeń powstałych na skutek użycia płynów myjących, w tym estrów, alkoholi i ich pochodnych, rozpuszczalników, rozcieńczalników, odrdzewiaczy oraz innych substancji czyszcząco-myjących,
  5. uszkodzeń powstałych na skutek naturalnego zużycia, uszkodzeń powstałych w sposób mechaniczny oraz spowodowanych ingerencją osób nieupoważnionych.

Filtr fazy lotnej Ultra360°

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w pokrywie filtra).
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają filtry oraz elementy filtra uszkodzone w sposób mechaniczny, wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Sterownik gazu LPG/CNG OPTIMA ECO-TEC i OPTIMA PRO-TEC

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (max. 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na sterowniku).
 2. Sterowniki wadliwe z winy producenta zostają naprawione, wymienione na nowe lub wymienione na wolne od wad.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają sterowniki uszkodzone na skutek zalania, nieprawidłowego montażu oraz sterowniki, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Sterownik gazu LPG/CNG OPTIMA Eco+, ALEX OPTIMA PICO, ALEX OPTIMA nano i ALEX OPTIMA EXPERT

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (max. 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w kodzie SN umieszczonym na sterowniku).
 2. Wydłużony okres gwarancji dla sterowników ALEX OPTIMA nano i ALEX OPTIMA EXPERT, zamontowanych po 10 kwietnia 2020 wynosi: 60 miesięcy od daty montażu instalacji przez uprawniony warsztat. W przypadku reklamacji sterownika w wydłużonym okresie gwarancji, warunkiem koniecznym do skorzystania z wydłużonego okresu gwarancji, jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii wypełnionej przez uprawnioną osobę KARTY EWIDENCYJNEJ (strona książki gwarancyjnej OPTIMA), z numerem seryjnym sterownika oraz datą montażu instalacji w aucie.
 3. Rozszerzona 60-miesięczna gwarancja obejmuje sterowniki ALEX OPTIMA nano i ALEX OPTIMA EXPERT sprzedane i montowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sterowniki wadliwe z winy producenta zostają naprawione, wymienione na nowe lub wymienione na wolne od wad.
 5. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają sterowniki uszkodzone na skutek zalania, nieprawidłowego montażu oraz sterowniki, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Sterownik gazu LPG/CNG ALEX IDEA

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (max. 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w kodzie SN umieszczonym na sterowniku).
 2. Wydłużony okres gwarancji dla sterowników ALEX IDEA, zamontowanych po 12 kwietnia 2021 wynosi: 60 miesięcy od daty montażu instalacji przez uprawniony warsztat. W przypadku reklamacji sterownika w wydłużonym okresie gwarancji, warunkiem koniecznym do skorzystania z wydłużonego okresu gwarancji, jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii wypełnionej przez uprawnioną osobę KARTY EWIDENCYJNEJ (strona książki gwarancyjnej ALEX), z numerem seryjnym sterownika oraz datą montażu instalacji w aucie.
 3. Rozszerzona 60-miesięczna gwarancja obejmuje sterowniki ALEX IDEA sprzedane i montowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sterowniki wadliwe z winy producenta zostają naprawione, wymienione na nowe lub wymienione na wolne od wad.
 5. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają sterowniki uszkodzone na skutek zalania, nieprawidłowego montażu oraz sterowniki, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Sterownik gazu LPG/CNG ALEX DIESEL

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (max. 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w kodzie SN umieszczonym na sterowniku).
 2. Sterowniki wadliwe z winy producenta zostają naprawione, wymienione na nowe lub wymienione na wolne od wad.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają sterowniki uszkodzone na skutek zalania, nieprawidłowego montażu oraz sterowniki, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Czujnik ciśnienia / Mapsensor PTS-01 i PTS-02

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji).
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy uszkodzone w sposób mechaniczny, na skutek nieprawidłowego podłączenia, zabrudzenia, zalania, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Interfejs z Optoizolacją AEB + OPTIMA

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji).
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy uszkodzone w sposób mechaniczny, na skutek nieprawidłowego podłączenia, zalania, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Interfejs diagnostyczny ALEX BT

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji).
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy uszkodzone w sposób mechaniczny, na skutek nieprawidłowego podłączenia, zalania, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

Usługi niepodlegające gwarancji

Usługi niepodlegające gwarancji, tj. czyszczenie wtryskiwaczy uszkodzonych na skutek zabrudzenia lub naprawa towarów po okresie gwarancji, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą być wykonane na koszt klienta według cennika gwaranta.

W przypadku usług niepodlegających gwarancji koszty transportu ponosi zgłaszający reklamację, w pozostałych przypadkach koszt przechodzi na gwaranta.


Firma ALEX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane złą lub niską jakością paliwa LPG/CNG.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Szczegółowe prawa klienta oraz obowiązki producenta określa Ustawa konsumencka z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 02.141.1176).