Warunki gwarancji

Firma ALEX Sp. z o. o. z siedzibą w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej 4a, zwana dalej ”gwarantem” udziela gwarancji na wyroby własne na następujących warunkach:

 

Eksploatacja samochodu wyposażonego w instalację zasilania LPG zobowiązuje do wykonania dodatkowych przeglądów i wymian w zakresie:

 • regulacja instalacji gazowej co 15 tyś km lub co rok z uwagi na niską stabilność nastaw,
 • wymiana świec zapłonowych co 15 tyś km,
 • czyszczenie reduktora LPG co 30 tyś km,
 • wymiana filtrów gazowych i powietrza co 15 tyś. km,
 • w samochodach nie wyposażonych w hydrauliczną regulację luzów zaworowych zaleca się kontrolę luzów co 15 tyś. km

 

Eksploatacja samochodu z zamontowaną instalacją zasilania LPG, który został zaprojektowany tylko do zasilania paliwem ciekłym i brak zastosowania się do wykonywania w/w dodatkowych przeglądów i wymian może powodować uszkodzenia w postaci:

 • zwiększone zużycie elementów silnika (cylindry, tłoki, pierścienie, zawory, gniazda zaworowe, itp.) z powodu pracy w środowisku o mniejszym smarowaniu, o większej temperaturze i o większym zasiarczeniu,
 • zwiększone i szybsze zużycie układu wydechowego z uwagi na wyższą temperaturę spalin i większe ich zasiarczenie,
 • zwiększona możliwość uszkodzenia katalizatora (szybsze wypalenie się z uwagi na wyższą temperaturę spalin oraz przyspieszony proces zatykania się z uwagi na podwyższona zawartość siarki).

 

Reduktor LPG SHARK 1200 mbar/ 1500 mbar

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie) lub 50 000 km.
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy reduktora uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

 

Reduktor LPG TURBOT 1200 mbar/ 1500 mbar

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie) lub 50 000 km.
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy reduktora uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

 

Zawór gazowy LPG-MAX

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie) lub 50 000 km.
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy zaworu uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

 

Wielozawór OCTOPUS

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie) lub 50 000 km.
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy wielozaworu uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

 

Listwa wtryskowa gazu LPG/CNG ALEX Rail-001

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie) lub 20 000 km.
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy wtryskiwacza uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

 

Wtryskiwacz gazu LPG/CNG Barracuda

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu, jednak nie więcej niż 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie wtryskiwacza.
 2. Okres gwarancji: 100 000 km przebiegu od momentu montażu, jeśli nie minął termin gwarancji zawarty w punkcie 1.
 3. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione, wymienione na nowe lub wymienione na wolne od wad.
 4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego regularne wykonywanie okresowych przeglądów instalacji.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  • Uszkodzeń powstałych na skutek zabrudzeń spowodowanych niską jakością paliwa LPG/CNG (zalecane jest użycie filtrów odśrodkowych, z wymiennym wkładem z włókna szklanego lub poliestrowego).
  • Uszkodzeń powstałych na skutek złego doboru parametrów prądowych.
  • Uszkodzeń powstałych na skutek zalania wodą, zaolejenia.
  • Uszkodzeń powstałych na skutek użycia płynów myjących, w tym estrów, alkoholi i ich pochodnych, rozpuszczalników, rozcieńczalników, odrdzewiaczy oraz innych substancji czyszcząco- myjących.
  • Uszkodzeń powstałych na skutek naturalnego zużycia, uszkodzeń powstałych w sposób mechaniczny oraz spowodowanych ingerencją osób nieupoważnionych.

 

Filtr fazy lotnej Ultra360°

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w pokrywie filtra).
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają filtry oraz elementy filtra uszkodzone w sposób mechaniczny, wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione

 

Sterownik gazu LPG/CNG OPTIMA Eco-Tec, OPTIMA Pro-Tec 

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty sprzedaży (max. 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na sterowniku).
 2. Sterowniki wadliwe z winy producenta zostają naprawione, wymienione na nowe lub wymienione na wolne od wad.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają sterowniki uszkodzone na skutek zalania, sterowniki uszkodzone w skutek nieprawidłowego montażu oraz sterowniki, w które ingerowały osoby nieupoważnione

 

Sterownik gazu LPG/CNG OPTIMA Eco+, OPTIMA nano, OPTIMA EXPERT

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty sprzedaży (max. 30 miesięcy od daty produkcji zawartej w kodzie SN umieszczonym na sterowniku).
 2. Wydłużony okres gwarancji dla sterowników OPTIMA nano i OPTIMA EXPERT, zamontowanych po 1 kwietnia 2018  wynosi: 36 miesięcy od daty montażu instalacji przez uprawniony do montażu warsztat. W przypadku reklamacji sterownika w wydłużonym okresie gwarancji, warunkiem koniecznym do skorzystania z wydłużonego okresu gwarancji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopi wypełnionej przez uprawnioną osobę KARTY EWIDENCYJNEJ (strona książki gwarancyjnej OPTIMA) z numerem seryjnym sterownika oraz datą montażu instalacji w aucie.
 3. Rozszerzona 36-miesięczna gwarancja obejmuje sterowniki OPTIMA sprzedawane i montowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sterowniki wadliwe z winy producenta zostają naprawione, wymienione na nowe lub wymienione na wolne od wad.
 5. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają sterowniki uszkodzone na skutek zalania, sterowniki uszkodzone w skutek nieprawidłowego montażu oraz sterowniki, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

 

Czujnik ciśnienia OPTIMA / PTS 01

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji).
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy uszkodzone w sposób mechaniczny, uszkodzone na skutek nieprawidłowego podłączenia, zabrudzenia, zalania, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione

 

Interfejs z Optoizolacją AEB + OPTIMA

 1. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu (max. 30 miesięcy od daty produkcji).
 2. Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
 3. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy uszkodzone w sposób mechaniczny, uszkodzone na skutek nieprawidłowego podłączenia, zalania, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

 

Usługi niepodlegające gwarancji

Usługi niepodlegające gwarancji tj. czyszczenie wtryskiwaczy uszkodzonych na skutek zabrudzenia lub naprawa towarów po okresie gwarancji, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą być wykonane na koszt klienta według cennika gwaranta.

 

Koszt transportu

W przypadku usług niepodlegających gwarancji koszty transportu ponosi zgłaszający reklamację, w pozostałych przypadkach koszt przechodzi na gwaranta.

 

Firma ALEX Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane złą lub niską jakością paliwa LPG/CNG.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową Szczegółowe prawa klienta oraz obowiązki producenta określa Ustawa konsumencka z dnia 27 lipca 2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 02.141.1176).