I. Definicje

 1. Administratorem danych osobowych jest firma ALEX Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie, ul. Zambrowska 4A 16-001 Kleosin
 2. Adres elektroniczny – biuro@autogas-alex.com
 3. Użytkownik – osoba, która przegląda portal autogas-alex.com
 4. Cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika optimagas.com i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych optimagas.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.optimagas.com oraz wszystkie serwisy znajdujące się na podstronach i subdomenach ww. portalu.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Kleosinie przy ul. Zambrowskiej 4A 16-001 Kleosin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206868, NIP: 5422865009, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł.

Kontakt z administratorem danych
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres rodo@autogas-alex.com lub telefonicznie pod nr 85 664 84 40.

Cele przetwarzania danych osobowych
W ramach korzystania przez Państwa z Serwisu Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • marketing bezpośredni produktów i usług Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Państwu informacji o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;
 • poprawienie funkcjonalności strony internetowej, szybkości działania strony internetowej, dopasowanie treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron Internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie Internetowej lub stronach Internetowych innych podmiotów; pliki cookie mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy adresie IP, zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu, podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu,
 • do celów kontaktowych.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia z Państwem umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, w tym zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem Formularza kontaktowego – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 2. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych
Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

 1. przez okres korzystania przez Państwa z usług Serwisu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań Administratora,
 2. do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora,
 3. zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 1 roku lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki;
 4. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawa dostępu Użytkowników do ich danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 • W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu, opisane szczegółowo w pkt 7 poniżej.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-d) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

Złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo wnieść następujące rodzaje sprzeciwów:

 1. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym niż marketing bezpośredni – w takim wypadku Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

III. Polityka plików cookies

Pojęcie plików cookies
Pliki cookies, po polsku tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika strony internetowej w czasie korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej i następnie tam przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z tą stroną pliki cookies mogą być przez nią odczytane z komputera użytkownika i służyć dostosowaniu strony do zapamiętanych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych jej właściciela.

Zakres używania plików cookies
Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu jak najwydajniejsze i najbardziej wygodne funkcjonowanie Serwisu (dzięki nim Serwis „pamięta” np. ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język czy rozmiar czcionki). Ponadto używamy tych plików w celu dopasowania treści oferty do Państwa preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online (np. w zakresie informacji o lokalizacji), a także tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, co pomaga nam w jego rozwijaniu i optymalizowaniu.

Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i urządzeń użytkowników, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Zmiana ustawień przeglądarki odnośnie plików cookies
Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w każdym czasie możecie Państwo zmieniać te ustawienia aż do całkowitej blokady zapisywania ciasteczek. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zamieszczanie i przechowywanie wykorzystywanych w Serwisie plików cookies w Państwa urządzeniu oraz na uzyskiwanie przez Serwisie dostępu do nich. Poniżej przedstawiamy, jak można dokonać zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików CookieDomyślne blokowanie plików CookieDomyślne zezwalanie na pliki CookieDomyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarkiOkreślanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer 8.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć w ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze Akceptuj pliki cookie.

Logi systemowe
Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

 • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
 • adres IP;
 • datę i czas dostępu;
 • przesłaną ilości danych;
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.

Zmiany polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa lub sposobu prowadzenia rekrutacji, w tym zmian odbiorców danych.