Kontrola ITS/TDT

Kontrola ITS/TDT

Kontrola zgodności montażu

wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. 2014 poz. 1813 z późn. zm.). Kontrolę taką, po uprzednim uzgodnieniu terminu, przeprowadzają pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Zakres i sposób przeprowadzania kontroli

znajduje się w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. 2014 poz. 1813 z późn. zm.).

 • pdf
  Metody zapewnienia doboru kompletacji instalacji gazowej
  Rozmiar: 2,11 MB
  Opublikowano: 2024-01-12
 • pdf
  Zasady montażu instalacji gazowych przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
  Rozmiar: 2,47 MB
  Opublikowano: 2024-01-12
 • pdf
  System kontroli montażu instalacji gazowych przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
  Rozmiar: 1,33 MB
  Opublikowano: 2024-01-12
 • pdf
  Protokół montażu i kontroli montażu instalacji LPG
  Rozmiar: 196,89 KB
  Opublikowano: 2024-01-12
 • pdf
  Zgłoszenie reklamacji
  Rozmiar: 119,24 KB
  Opublikowano: 2024-01-12
 • pdf
  Karta kontroli warsztatu w ramach sieci zakładów P.H. ALEX Tadeusz Ożarowski
  Rozmiar: 150,23 KB
  Opublikowano: 2024-01-12
 • pdf
  System analizy wyników badań pod kątem sprawdzenia i zapewnienia zgodności montażu z typem pojazdu, który uzyskał świadectwo homologacji
  Rozmiar: 2,99 MB
  Opublikowano: 2024-01-12
 • pdf
  Umowa partnerska z warsztatem
  Rozmiar: 168,86 KB
  Opublikowano: 2024-01-12
 • pdf
  Karta przyjęcia samochodu do warsztatu
  Rozmiar: 174,88 KB
  Opublikowano: 2024-01-12
 • pdf
  Zgłoszenie zakładu do sieci partnerskich zakładów montujących
  Rozmiar: 265,89 KB
  Opublikowano: 2024-01-12