Warunki wpisu

Warunki wpisu

Firma ALEX Sp. z o.o. dokonuje wpisów na listę homologacyjną PL*0052*00/G.

Niezbędnym wyposażeniem warsztatu montującego instalacje gazowe w samochodach są:

  • wieloskładnikowy analizator spalin – posiadający ważne świadectwo legalizacji
  • elektroniczny detektor gazu – posiadający certyfikat CE.

Firma ubiegająca się o wpis na listę zakładów uprawnionych do montażu, powinna przesłać do ALEX Sp. z o.o. następujące dokumenty:

  • kartę zgłoszeniową
  • kserokopię faktury zakupu analizatora spalin
  • aktualne świadectwo legalizacji analizatora
  • kserokopię faktury zakupu elektronicznego detektora gazu i certyfikatu CE
  • kserokopie dokumentów firmy: wpis do ewidencji lub odpis z KRS, NIP, REGON.

Skany dokumentów należy wysyłać na adres sekretariat@autogas-alex.com

Wtórniki

Instalator PH ALEX  Tadeusz Ożarowski przechowuje kopie wyciągów ze świadectwa homologacji przez okres 10 lat.

  • Aby uzyskać wtórnik, należy znać numer seryjny wyciągu lub nr VIN pojazdu. Nr seryjny wyciągu można uzyskać w warsztacie, który zamontował instalację i ma obowiązek przechowywania jednej z kopii wyciągu.
  • Wniosek o wtórnik należy zgłosić mailowo na adres sekretariat@autogas-alex.com lub dzwoniąc pod numer 85 6648440. Wystawienie wtórnika jest możliwe tylko, jeśli kopia wyciągu ze świadectwa homologacji znajduje się w naszym archiwum.

Od dnia 15.07.2023 r. koszt wydania WTÓRNIKA wyciągu ze świadectwa homologacji PH ALEX Tadeusz Ożarowski wynosi 50 zł brutto.