Produkcja Form Wtryskowych

Produkcja Form Wtryskowych

Usługi B2B

W ramach współpracy Business to Business (B2B), oferujemy Państwu kompleksowe usługi wykonawcze z zakresu:

 • obróbki skrawaniem, przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń sterowanych numerycznie (CNC)
 • produkcji form wtryskowych
 • formowania wtryskowego tworzyw sztucznych
 • formowania wtryskowego metali (MIM)
 • usług pomiarowych
 • narzędziowni.

Zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej strony internetowej z ofertą usług B2B.

Projektowanie i wykonywanie form wtryskowych

ALEX Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą oferującą usługi z zakresu projektowania i wykonawstwa form wtryskowych. Projektujemy i wykonujemy formy do produkcji części w takich technologiach, jak:

 • formowanie wtryskowe metali (MIM),
 • formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych.

Dzięki profesjonalnej kadrze oraz nowoczesnym metodom produkcji jesteśmy w stanie dostarczyć niezwykle trwałe formy wtryskowe, w przystępnych cenach. Nasze usługi kierujemy do tych, którzy ponad wszystko cenią jakość wykonania i czas.

Jak wygląda współpraca z nami?

1. Analiza wykonalności

Wstępny etap realizacji polega na wykonaniu szeregu analiz, w celu wygenerowania danych wejściowych do projektowania formy wtryskowej. Na podstawie dostarczonych przez klienta informacji przeprowadzane są m.in.:

 • analiza technologiczna części pod kątem formowania wtryskowego (linia podziału, grubość i pochylenia ścian, itd.),
 • dobór punktów wtrysku,
 • analiza techniczno-ekonomiczna uwzględniająca park maszynowy (wtryskarki) klienta,
 • analizy komputerowe z użyciem oprogramowania do symulacji wtrysku Moldex3D.
Etapy produkcji detalu

Etapy produkcji detalu

Etapy produkcji detalu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1.Green Part

  wykonany w technologii druku 3D

 • 2.Brown Part

  po usunięciu spoiwa

 • 3.Sintered Part

  po spiekaniu

 • 4.Finished Part

  po obróbce wykańczającej

2. Wycena formy wtryskowej

Podstawą wykonania form wtryskowych są projekty wyprasek formowych oraz szczegółowe ustalenia z klientem. Nasze oferty wykonania uwzględniają koszty projektowania, wytwarzania formy oraz koszty związane z pierwszym uruchomieniem na wtryskarce.

Jakich informacji potrzebujemy do wyceny?

 • cyfrowy model 3D części,
 • materiał części (jeśli nie zostanie określony, pomożemy Ci wybrać odpowiedni),
 • szacowane zapotrzebowanie na detale (roczne/miesięczne/kwartalne),
 • wymagania jakościowe: klasa dokładności wykonania, tolerancje wymiarów i kształtu (najkorzystniej umieszczone na rysunku konstrukcyjnym części),
 • wymagana estetyka części (na tej podstawie dobieramy odpowiednie wykończenie powierzchni).
Produkcja Form Wtryskowych

PROTOTYPY 3D

Istnieje również możliwość wykonania prototypów części w technologii druku 3D z materiałów MIM, jak i tworzyw sztucznych, również wysokotemperaturowych jak PEEK, PEI czy PPSU.

3. Przygotowanie projektu wypraski formowej

Na podstawie przeprowadzanych analiz oraz konsultacji z klientem opracowywana jest dokumentacja techniczna wypraski formowej, czyli części która będzie wytwarzana z użyciem formy wtryskowej. Odbywa się to w środowisku komputerowym przy użyciu oprogramowania CAD, pozwalającego na wygenerowanie modeli 3D i rysunków 2D. Dokumentacja wypraski może być uzupełniona o dodatkowe specyfikacje klienta.

W porozumieniu z klientem możliwe jest wykonanie próbnej formy, w celu ostatecznej weryfikacji projektu wypraski. Dysponujemy również wydziałem obróbki cieplnej MIM, w którym mamy możliwość przeprowadzenia usuwania spoiwa i spiekania wydruków 3D, czy wyprasek z form próbnych.

4. Przygotowanie projektu formy wtryskowej

Wykonujemy szczegółowe projekty form wtryskowych w oparciu o projekt wypraski formowej, według ustaleń z klientem. Przy projektowaniu bierzemy również pod uwagę wyniki przeprowadzonych analiz wykonalności. Rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie formy dodatkowo weryfikujemy z użyciem oprogramowania do symulacji wtrysku oraz oprogramowania do analiz wytrzymałościowych. W wyniku prac projektowych powstaje dokumentacja wykonawcza (rysunek złożeniowy, rysunki wykonawcze elementów formy, itd.) na podstawie której forma jest wytwarzana.

1
2
3
4
5

5. Przygotowanie technologii wytwarzania elementów formy

Formy wtryskowe wykonuje się zgodnie z projektem formy. Najbardziej pracochłonne w wykonaniu są elementy gniazda formującego (matryce i stemple) oraz części niestandardowe które wykonujemy samodzielnie.

Wytwarzanie elementów formy jest poprzedzone doborem technologii wytwarzania odpowiedniej dla danego elementu. Przy użyciu oprogramowania CAD/CAM przygotowywane są programy obróbkowe na maszyny CNC (frezarki, tokarki, szlifierki), modelowane są erody niezbędne do obróbki elektroerozyjnej gniazd formujących.

6. Produkcja form wtryskowych

Kompleksowo wyposażony park maszynowy pozwala na wykonanie wszelkich prac w procesie produkcji form wtryskowych. ALEX Sp. z o.o. dysponuje maszynami do obróbki skrawaniem, obróbki ściernej, obróbki elektroerozyjnej i laserowej oraz stanowiskami do obróbki ślusarskiej i montażu form wtryskowych.

Park maszynowy ALEX

EDM SODICK K1C
Maszyna do otworów startowych

SODICK AL60G
Elektrodrążarka erozyjna/wgłębna

SODICK ALC600G Premium
Elektrodrążarka drutowa

ZORTAX Endureal
Drukarka 3D III Generacji

STAR SR-32JIII typ B
Automat tokarski wzdłużny


SISMA SWA 150

Spawarka laserowa

AUER ST 1000 PS
Śrutownica iniekcyjna

OPTIMUM MT60
Frezarka konwencjonalna

OPTIMUM TH4215D
Tokarka konwencjonalna

JAZON JSW-32B M1432Bx1000
Szlifierka do wałków i otworów

7. Pierwsze uruchomienie formy, korekty, testy końcowe

Każda forma wtryskowa jest w zasadzie „prototypem”, dlatego wymaga przeprowadzenia testów uruchomienia. Nierzadko w ich wyniku stwierdza się konieczność wykonania korekt gniazd formujących czy mechanizmów formy.

Po wprowadzeniu wymaganych korekt, przeprowadzamy testy końcowe przed przekazaniem formy klientowi. Przeprowadzenie testów jest możliwe zarówno z wykorzystaniem wtryskarek z parku maszynowego firmy ALEX Sp. z o.o., jak i na docelowym stanowisku klienta.

Pytania? Wycena? Skontaktuj się z nami

Krzysztof Namiot
+48 537 000 442

krzysztof.namiot@autogas-alex.com

ALEX Sp. z o.o.
ul. Przędzalniana 8a
15-688 Białystok

Przedsiębiorstwo ALEX Sp. z o.o. wdrożyło  produkcję form wtryskowych dzięki dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0423/23 pn.: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych form wtryskowych