Pojazdy o zapłonie iskrowym

Wykaz elementów instalacji przystosowującej pojazd o zapłonie iskrowym do zasilania gazowego dopuszczonych przez P.H. ALEX

Podzespół

L.p.

Nazwa producenta

Typ

Nr Homologacji

Zbiorniki na gaz

1.

Stako

CYLINDRYCZNE/200/10

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/15

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/20

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/25

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/30

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/35

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/40

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/45

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/230/23

E20 67R – 010422

CYLINDRYCZNE/230/30

E20 67R – 010422

CYLINDRYCZNE/230/38

E20 67R – 010422

CYLINDRYCZNE/230/47

E20 67R – 010422

CYLINDRYCZNE/244/24

E20 67R – 010423

CYLINDRYCZNE/244/36

E20 67R – 010423

CYLINDRYCZNE/244/42

E20 67R – 010423

CYLINDRYCZNE/244/52

E20 67R – 010423

CYLINDRYCZNE/270/30

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/35

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/40

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/45

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/50

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/55

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/65

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/83

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/300/40

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/45

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/50

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/55

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/60

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/65

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/70

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/315/35

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/40

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/45

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/50

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/55

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/60

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/65

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/70

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/80

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/90

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/100

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/110

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/360/40

E20 67R – 011020

CYLINDRYCZNE/360/50

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/55

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/60

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/70

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/80

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/85

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/90

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/100

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/105

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/110

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/116

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/120

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/130

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/140

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/400/95

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/105

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/115

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/125

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/135

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/145

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/155

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/165

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/175

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/185

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/195

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/205

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/450/120

E20 67R – 010429

CYLINDRYCZNE/450/140

E20 67R – 010429

CYLINDRYCZNE/450/160

E20 67R – 010429

CYLINDRYCZNE/450/180

E20 67R – 010429

CYLINDRYCZNE/450/200

E20 67R – 010429

CYLINDRYCZNE/450/230

E20 67R – 010429

TOROIDALNE PEŁNE/145/25

E20 67R – 010449

TOROIDALNE PEŁNE/180/38

E20 67R – 010450

TOROIDALNE PEŁNE/190/44

E20 67R – 010451

TOROIDALNE PEŁNE/190/48

E20 67R – 010451

TOROIDALNE PEŁNE/200/43

E20 67R – 010452

TOROIDALNE PEŁNE/200/45

E20 67R – 010452

TOROIDALNE PEŁNE/200/47

E20 67R – 010452

TOROIDALNE PEŁNE/200/54

E20 67R – 010452

TOROIDALNE PEŁNE/204/51

E20 67R – 010453

TOROIDALNE PEŁNE/220/53

E20 67R – 010454

TOROIDALNE PEŁNE/220/61

E20 67R – 010454

TOROIDALNE PEŁNE/225/42

E20 67R – 010455

TOROIDALNE PEŁNE/225/51

E20 67R – 010455

TOROIDALNE PEŁNE/225/58

E20 67R – 010455

TOROIDALNE PEŁNE/230/55

E20 67R – 010456

TOROIDALNE PEŁNE/230/66

E20 67R – 010588

TOROIDALNE PEŁNE/230/79

E20 67R – 010588

TOROIDALNE PEŁNE/240/67

E20 67R – 010457

TOROIDALNE PEŁNE/240/69

E20 67R – 010589

TOROIDALNE PEŁNE/240/83

E20 67R – 010589

TOROIDALNE PEŁNE/250/60

E20 67R – 010458

TOROIDALNE PEŁNE/250/66

E20 67R – 010458

TOROIDALNE PEŁNE/250/72

E20 67R – 010590

TOROIDALNE PEŁNE/250/86

E20 67R – 010590

TOROIDALNE PEŁNE/270/66

E20 67R – 010459

TOROIDALNE PEŁNE/270/72

E20 67R – 010459

TOROIDALNE PEŁNE/270/77

E20 67R – 010459

TOROIDALNE PEŁNE/270/80

E20 67R – 010591

TOROIDALNE PEŁNE/270/95

E20 67R – 010591

TOROIDALNE PEŁNE/300/102

E20 67R – 010901

TOROIDALNE ZEW I WEW/145/22

E20 67R – 010438

TOROIDALNE ZEW I WEW/180/28

E20 67R – 010439

TOROIDALNE ZEW I WEW/180/31

E20 67R – 010439

TOROIDALNE ZEW I WEW/180/34

E20 67R – 010439

TOROIDALNE ZEW I WEW/190/33

E20 67R – 010440

TOROIDALNE ZEW I WEW/190/39

E20 67R – 010440

TOROIDALNE ZEW I WEW/190/43

E20 67R – 010440

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/38

E20 67R – 010441

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/35

E20 67R – 010441

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/40

E20 67R – 010441

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/42

E20 67R – 010441

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/50

E20 67R – 010441

TOROIDALNE ZEW I WEW/204/47

E20 67R – 010442

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/39

E20 67R – 010443

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/47

E20 67R – 010443

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/55

E20 67R – 010443

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/59

E20 67R – 010626

TOROIDALNE ZEW I WEW/225/36

E20 67R – 010444

TOROIDALNE ZEW I WEW/225/46

E20 67R – 010444

TOROIDALNE ZEW I WEW/225/53

E20 67R – 010444

TOROIDALNE ZEW I WEW/230/49

E20 67R – 010445

TOROIDALNE ZEW I WEW/230/60

E20 67R – 010627

TOROIDALNE ZEW I WEW/230/73

E20 67R – 010627

TOROIDALNE ZEW I WEW/240/61

E20 67R – 010446

TOROIDALNE ZEW I WEW/240/64

E20 67R – 010628

TOROIDALNE ZEW I WEW/240/77

E20 67R – 010628

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/54

E20 67R – 010447

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/60

E20 67R – 010447

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/66

E20 67R – 010629

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/80

E20 67R – 010629

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/59

E20 67R – 010448

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/49

E20 67R – 010448

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/65

E20 67R – 010448

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/70

E20 67R – 010448

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/88

E20 67R – 010630

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/73

E20 67R – 010630

TOROIDALNE ZEW I WEW/300/95

E20 67R – 010926

2.

GZWM

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 180/33

E’20 67R-01 1038

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 190/39

E’20 67R-01 0409

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/39

E’20 67R-01 0410

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/41,5

E’20 67R-01 0410

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/45

E’20 67R-01 0410

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/50

E’20 67R-01 0410

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/55

E’20 67R-01 0410

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/43,5

E’20 67R-01 0411

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/45

E’20 67R-01 0411

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/51

E’20 67R-01 0411

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/56

E’20 67R-01 0411

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/62

E’20 67R-01 0411

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 240/68

E’20 67R-01 0978

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/50

E’20 67R-01 0552

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/54

E’20 67R-01 0552

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/59

E’20 67R-01 0552

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/65

E’20 67R-01 0552

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/71

E’20 67R-01 0552

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/59

E’20 67R-01 0689

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/64

E’20 67R-01 0689

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/70

E’20 67R-01 0689

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/78

E’20 67R-01 0689

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 300/88

E’20 67R-01 0979

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250 (720)/78

E’20 67R-01 0785

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270 (720)/85

E’20 67R-01 0786

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 300 (720)/96

E’20 67R-01 0787

CYLINDRYCZNE/ZC 200/15

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 200/20

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 200/25

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 200/30

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 200/35

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 200/40

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 244/25

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/30

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/35

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/40

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/45

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/50

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/55

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/60

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 270/30

E’20 67R-01 0490

CYLINDRYCZNE/ZC 270/35

E’20 67R-01 0490

CYLINDRYCZNE/ZC 270/45

E’20 67R-01 0490

CYLINDRYCZNE/ZC 270/50

E’20 67R-01 0490

CYLINDRYCZNE/ZC 270/55

E’20 67R-01 0490

CYLINDRYCZNE/ZC 300/40

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/45

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/50

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/55

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/60

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/70

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/80

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/90

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/100

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 315/30

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/35

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/45

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/50

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/55

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/60

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/65

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/70

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/75

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 360/40

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/45

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/50

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/55

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/60

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/70

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/80

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/90

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/100

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 400/90

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/100

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/110

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/120

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/130

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/140

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/150

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/160

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/170

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/180

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/190

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/200

E’20 67R-01 0621

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/39

E’20 67R-01 1038

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/41,5

E’20 67R-01 1038

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/45

E’20 67R-01 1038

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/50

E’20 67R-01 1038

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/55

E’20 67R-01 1038

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 190/39

E’20 67R-01 0409

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/39

E’20 67R-01 0410

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/41,5

E’20 67R-01 0410

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/45

E’20 67R-01 0410

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/50

E’20 67R-01 0410

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/55

E’20 67R-01 0410

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/43,5

E’20 67R-01 0411

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/41,5

E’20 67R-01 0411

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/45

E’20 67R-01 0411

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/50

E’20 67R-01 0411

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/55

E’20 67R-01 0411

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 240/68

E’20 67R-01 0978

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/50

E’20 67R-01 0552

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/54

E’20 67R-01 0552

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/59

E’20 67R-01 0552

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/65

E’20 67R-01 0552

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/71

E’20 67R-01 0552

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/59

E’20 67R-01 0689

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/64

E’20 67R-01 0689

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/70

E’20 67R-01 0689

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/78

E’20 67R-01 0689

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 300/88

E’20 67R-01 0979

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250 (720)/78

E’20 67R-01 0785

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270 (720)/85

E’20 67R-01 0786

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 300 (720)/96

E’20 67R-01 0786

3.

Elpigaz

CYLINDRYCZNE/200/50

E7 67R-0102849-05

CYLINDRYCZNE/200/70

E7 67R-0102849-05

CYLINDRYCZNE/200/75

E7 67R-0102849-05

CYLINDRYCZNE/200/90

E7 67R-0102849-05

CYLINDRYCZNE/244/50

E7 67R-0102849-06

CYLINDRYCZNE/244/70

E7 67R-0102849-06

CYLINDRYCZNE/244/75

E7 67R-0102849-06

CYLINDRYCZNE/244/90

E7 67R-0102849-06

CYLINDRYCZNE/270/50

E7 67R-0102849-07

CYLINDRYCZNE/270/70

E7 67R-0102849-07

CYLINDRYCZNE/270/75

E7 67R-0102849-07

CYLINDRYCZNE/270/90

E7 67R-0102849-07

CYLINDRYCZNE/300/50

E7 67R-0102849-09

CYLINDRYCZNE/300/70

E7 67R-0102849-09

CYLINDRYCZNE/300/75

E7 67R-0102849-09

CYLINDRYCZNE/300/90

E7 67R-0102849-09

CYLINDRYCZNE/315/50

E7 67R-0102849-10

CYLINDRYCZNE/315/70

E7 67R-0102849-10

CYLINDRYCZNE/315/75

E7 67R-0102849-10

CYLINDRYCZNE/315/90

E7 67R-0102849-10

CYLINDRYCZNE/360/50

E7 67R-0102849-11

CYLINDRYCZNE/360/70

E7 67R-0102849-11

CYLINDRYCZNE/360/75

E7 67R-0102849-11

CYLINDRYCZNE/360/90

E7 67R-0102849-11

CYLINDRYCZNE/400/50

E7 67R-0102849-12

CYLINDRYCZNE/400/70

E7 67R-0102849-12

CYLINDRYCZNE/400/75

E7 67R-0102849-12

CYLINDRYCZNE/400/90

E7 67R-0102849-12

TOROIDALNE/180/34 – 42

E7 67R-01 6027.04 10/09

TOROIDALNE/180/43 -51

E7 67R-01 6027.04 10/09

TOROIDALNE/180/48-59

E7 67R-01 6027.04 10/09

TOROIDALNE/190/36-44

E7 67R-01 6027.05 10/09

TOROIDALNE/190/45-53

E7 67R-01 6027.05 10/09

TOROIDALNE/190/51-62

E7 67R-01 6027.05 10/09

TOROIDALNE/200/38-47

E7 67R-01 6027.06 10/09

TOROIDALNE/200/48-58

E7 67R-01 6027.06 10/09

TOROIDALNE/200/55-67

E7 67R-01 6027.06 10/09

TOROIDALNE/220/42-53

E7 67R-01 6027.07 10/09

TOROIDALNE/220/54-63

E7 67R-01 6027.07 10/09

TOROIDALNE/220/59-75

E7 67R-01 6027.07 10/09

TOROIDALNE/230/44-55

E7 67R-01 6027.08 10/09

TOROIDALNE/230/56-66

E7 67R-01 6027.08 10/09

TOROIDALNE/230/63-78

E7 67R-01 6027.08 10/09

TOROIDALNE/240/46-58

E7 67R-01 6027.09 10/09

TOROIDALNE/240/59-69

E7 67R-01 6027.09 10/09

TOROIDALNE/240/66-83

E7 67R-01 6027.09 10/09

TOROIDALNE/250/47-59

E7 67R-01 6027.10 10/09

TOROIDALNE/250/60-74

E7 67R-01 6027.10 10/09

TOROIDALNE/250/70-87

E7 67R-01 6027.10 10/09

TOROIDALNE/270/53-67

E7 67R-01 6027.11 10/09

TOROIDALNE/270/68-81

E7 67R-01 6027.11 10/09

TOROIDALNE/270/78-95

E7 67R-01 6027.11 10/09

TOROIDALNE/300/60-75

E7 67R-01 6027.12 10/09

TOROIDALNE/300/76-92

E7 67R-01 6027.12 10/09

TOROIDALNE/300/88-107

E7 67R-01 6027.12 10/09

4.

Bormech

Pełny/650/58/200

E2067R-010914

Pełny/650/64/230

E2067R-010915

Pełny/650/72/250

E2067R-010916

Pełny/650/78/270

E2067R-010917

Pełny/680/60/200

E2067R-010914

Pełny/680/69/225

E2067R-011031

Pełny/680/77/250

E2067R-010916

Pełny/680/84/270

E2067R-010917

Wewnetrzny/720/98/300

E2067R-010954

Wewnetrzny/630/48/200

E2067R0-10802

Wewnetrzny/630/55/225

E2067R-010855

Wewnetrzny/630/62/250

E2067R-010804

Wewnetrzny/630/67/270

E2067R-010805

Wewnetrzny/600/44/200

E2067R-010802

Wewnetrzny/600/50/225

E2067R-010855

Wewnetrzny/600/55/250

E2067R-010804

Wewnetrzny/600/60/270

E2067R-010805

Wewnetrzny/580/41/200

E2067R-010802

Wewnetrzny/565/34/180

E2067R-010547

Wewnetrzny/650/52/200

E2067R-010802

Wewnetrzny/650/59/230

E2067R-010803

Wewnetrzny/650/67/250

E2067R-010804

Wewnetrzny/650/72/270

E2067R-010805

Wielozawory

1.

Tomasetto

AT 02

E8 67R-013018

2.

Lovato

305

E4 67R-0194004

3. 

ALEX

OCTOPUS

E8 67 10574 00

Obudowa wielozaworu

1.

Tomasetto

AT 03

E8 67R-013037

2.

Lovato

VB 01

E8 67R-0194002

3.

Elpigaz

DZT-Px

E8 67R-01 5462

4.

Bormech

DT-01.09

E20 67R-010479

5.

Remvalda

T02

E20 67R 010691 ext. 01

Zawór tankowania

1.

Tomasetto

N/A

E8 67R-011546 ext. 3

2.

Tomasetto

AT 08

E8 E67-013868

3.

Lovato

BC 00

E8 67R-013037

Reduktor parownik

1.

Lovtec

RE – 02

E4 67R-0192006 ext.03

2.

Lovato

RG 80

E4 67R-0192006 ext.04

3.

ALEX

SHARK 1200, 1500

E20 67R-010951

4.

ALEX

TURBOT 1200, 1500

E8 67R-018644

5.

Tomasetto

AT 07

E8 67R-013824 ext.1

6.

Tomasetto

AT 09 Alaska, Artic

E8 67R-014066

7.

Zavoli

Zeta

E13 67R-010276

8.

Emme Gas

ML94 E2R, ML94 EP

E4 67R-0194015

9.

KME

Red. 1 (Silver, Gold)

E8 67R-013949

10.

Romano s.r.l.

PRIS/00

E13 67R 010149 ex. 2

Zawór odcinający

1.

Lovato

EV 01

E13 67R-010121

2.

Lovato

EV 00

E13 67R-010122

3.

Lovato

EV 02

E13 67R-010123

4.

Valtek

01, 04, 05

E4 67R-010041

5.

ALEX

07-LPG-MAX

E20 67R-010955

6.

Tomasetto

Mod – Egv 01

E8 67R-013599

7.

OMB Saleri

B2 (MB2, GB2, EB2, FB2)

E8 67R-014327

Mieszalnik

1.

Tomasetto

Elektroniczny

E8 67R-014327

2.

Tomasetto

IG 1

E8 67R-013165

Elektroniczna jednostka  sterująca

1.

LPG TECH

TECH 100, 200, 300, 400, 500

E8 67R-01 6025

2.

Tartarini

Tec 98-99

E13 67R-010109

3.

Lovtec

Lovteco

E13 67R-010086

4.

KME

Bingo S

E3 67E-013511

5.

KME

Bingo S, Bingo M

E8 67R-013511-01

6.

Lecho

SEC warianty 4,6,8

E8 67R-014314 ex.1

7.

Lecho

Mini SEC

E8 67R-014314 ex.3

8.

AC

Stag 300

E8 67R-014289

9.

AC

Stag 4

E8 67R-014903

10.

AC

Stag 2-X (2-W,2-G,2-L)

E8 67R-013608

11.

AC

Stag X (Stag 100. Stag 50)

E8 67R-013654

12.

AC

Stag L plus

E8 67R-014774

13.

GPGA Instal Gaz

Eureka 4

E8 67R-013910

14.

Auto-Gaz Centrum

JZ-2005/4, JZ-2005/6, JZ-2005/8

E8 67R-014229

15.

KME

Diego

E8 67R-013787

16.

APP Studio

Agis typ. 18

E8 67R-014020

17.

ALEX

OPTIMA (ECO-TEC, PRO-TEC)

E8 67R-016560

18.

A.E.B. S.p.A.

ICU, DI 60

E3 67R 016019 ex. 10

19.

ALEX

OPTIMA PICO

E8 67R01/13 6560 02
E8 110R00/09 6561 02
E8 10R05/01 11512 00

20.

ALEX

OPTIMA (nano, EXPERT)

E8 67R-016560
E8 110R-006561

21.

ALEX

IDEA

E8_110_9798_00
E8_67_9797_00
E8_10_9796_00
E8_10_9795_00

22.

ALEX

ALEX by AEB:
ALEX 32 by AEB
ALEX 48 by AEB
ALEX 48 OBD by AEB
ALEX 56 OBD by AEB

E3 110R-006039
E3 67R-016019
E3 10R-036345

Emulator

1.

Lovato

Emul

E13 67R-010157

2.

Autronik

AL. 700

E8 67R-013302

3.

Autronik

AL. 604

E8 67R-013200

4.

Autronik

AL. 600

E8 67R-013300

5.

AC

Stag2-E4, Stag2-E6

E8 67R-013608

6.

AC

Stag-EU4, Stag-EU6, Stag-E1-2

E8 67R-013654

Przełącznik

1.

Lovato

Lovo2K

E13 67R-010120

Centralka

1.

Lovtec

M-17

E13 67R-010084

Przewody

1.

ITR

L.P.G. ITR

E13 67R-010128

2.

Faro

M-17

E13 67R-010299

3.

ALEX

GAS8F416

E20 67R-011000

4.

ALEX

GAS6F316

E20 67R-010998

5.

ALEX

GAS8P416

E20 67R-011001

6.

ALEX

GAS6P316

E20 67R-010999

Przewody elastyczne

1.

Fagumit

LPG Fagumit kl. 2 fi12, fi19

E20 67R-010521

Zespół filtra LPG

1.

Certools Sp.J.

F779 LPG

E20 67R-010663 ex. 3

2.

ZWM Czaja

FL01

E20 67R-010703 ex. 7

3.

ALEX

Ultra 360°

E8 67R-017075

Wtryskiwacz, Listwa wtryskowa

1.

Valtek

30 Valtek

E4 67R-010104

2.

ALEX

Rail-001

E20 67R-010905

3.

HANA Engineering

H2000

E4 67R-010213

4.

Matrix

Matrix MJ

E13 67R-010167 06

5.

ALEX

Barracuda

E8 67R-01 6407
E8 110R-00 6408

6.

ALEX

Napoleon

E8 67R-017057

7.

ALEX

RAIL-001

E20 110R-000033
E20 67R-010905

8.

ALEX

FLIPPER

E8 67R 11417 00
E8 110R 11418 00

 

Wykaz elementów instalacji przystosowującej pojazd o zapłonie iskrowym do zasilania gazowego dopuszczonych przez P.H. ALEX

Podzespół

L.p.

Nazwa producenta

Typ

Nr Homologacji

Zbiorniki na gaz

1.

Stako

CYLINDRYCZNE/200/10

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/15

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/20

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/25

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/30

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/35

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/40

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/200/45

E20 67R – 010421

CYLINDRYCZNE/230/23

E20 67R – 010422

CYLINDRYCZNE/230/30

E20 67R – 010422

CYLINDRYCZNE/230/38

E20 67R – 010422

CYLINDRYCZNE/230/47

E20 67R – 010422

CYLINDRYCZNE/244/24

E20 67R – 010423

CYLINDRYCZNE/244/36

E20 67R – 010423

CYLINDRYCZNE/244/42

E20 67R – 010423

CYLINDRYCZNE/244/52

E20 67R – 010423

CYLINDRYCZNE/270/30

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/35

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/40

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/45

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/50

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/55

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/65

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/270/83

E20 67R – 010424

CYLINDRYCZNE/300/40

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/45

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/50

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/55

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/60

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/65

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/300/70

E20 67R – 010425

CYLINDRYCZNE/315/35

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/40

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/45

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/50

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/55

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/60

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/65

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/70

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/80

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/90

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/100

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/315/110

E20 67R – 010426

CYLINDRYCZNE/360/40

E20 67R – 011020

CYLINDRYCZNE/360/50

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/55

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/60

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/70

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/80

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/85

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/90

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/100

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/105

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/110

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/116

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/120

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/130

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/360/140

E20 67R – 010427

CYLINDRYCZNE/400/95

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/105

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/115

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/125

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/135

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/145

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/155

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/165

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/175

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/185

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/195

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/400/205

E20 67R – 010428

CYLINDRYCZNE/450/120

E20 67R – 010429

CYLINDRYCZNE/450/140

E20 67R – 010429

CYLINDRYCZNE/450/160

E20 67R – 010429

CYLINDRYCZNE/450/180

E20 67R – 010429

CYLINDRYCZNE/450/200

E20 67R – 010429

CYLINDRYCZNE/450/230

E20 67R – 010429

TOROIDALNE PEŁNE/145/25

E20 67R – 010449

TOROIDALNE PEŁNE/180/38

E20 67R – 010450

TOROIDALNE PEŁNE/190/44

E20 67R – 010451

TOROIDALNE PEŁNE/190/48

E20 67R – 010451

TOROIDALNE PEŁNE/200/43

E20 67R – 010452

TOROIDALNE PEŁNE/200/45

E20 67R – 010452

TOROIDALNE PEŁNE/200/47

E20 67R – 010452

TOROIDALNE PEŁNE/200/54

E20 67R – 010452

TOROIDALNE PEŁNE/204/51

E20 67R – 010453

TOROIDALNE PEŁNE/220/53

E20 67R – 010454

TOROIDALNE PEŁNE/220/61

E20 67R – 010454

TOROIDALNE PEŁNE/225/42

E20 67R – 010455

TOROIDALNE PEŁNE/225/51

E20 67R – 010455

TOROIDALNE PEŁNE/225/58

E20 67R – 010455

TOROIDALNE PEŁNE/230/55

E20 67R – 010456

TOROIDALNE PEŁNE/230/66

E20 67R – 010588

TOROIDALNE PEŁNE/230/79

E20 67R – 010588

TOROIDALNE PEŁNE/240/67

E20 67R – 010457

TOROIDALNE PEŁNE/240/69

E20 67R – 010589

TOROIDALNE PEŁNE/240/83

E20 67R – 010589

TOROIDALNE PEŁNE/250/60

E20 67R – 010458

TOROIDALNE PEŁNE/250/66

E20 67R – 010458

TOROIDALNE PEŁNE/250/72

E20 67R – 010590

TOROIDALNE PEŁNE/250/86

E20 67R – 010590

TOROIDALNE PEŁNE/270/66

E20 67R – 010459

TOROIDALNE PEŁNE/270/72

E20 67R – 010459

TOROIDALNE PEŁNE/270/77

E20 67R – 010459

TOROIDALNE PEŁNE/270/80

E20 67R – 010591

TOROIDALNE PEŁNE/270/95

E20 67R – 010591

TOROIDALNE PEŁNE/300/102

E20 67R – 010901

TOROIDALNE ZEW I WEW/145/22

E20 67R – 010438

TOROIDALNE ZEW I WEW/180/28

E20 67R – 010439

TOROIDALNE ZEW I WEW/180/31

E20 67R – 010439

TOROIDALNE ZEW I WEW/180/34

E20 67R – 010439

TOROIDALNE ZEW I WEW/190/33

E20 67R – 010440

TOROIDALNE ZEW I WEW/190/39

E20 67R – 010440

TOROIDALNE ZEW I WEW/190/43

E20 67R – 010440

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/38

E20 67R – 010441

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/35

E20 67R – 010441

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/40

E20 67R – 010441

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/42

E20 67R – 010441

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/50

E20 67R – 010441

TOROIDALNE ZEW I WEW/204/47

E20 67R – 010442

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/39

E20 67R – 010443

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/47

E20 67R – 010443

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/55

E20 67R – 010443

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/59

E20 67R – 010626

TOROIDALNE ZEW I WEW/225/36

E20 67R – 010444

TOROIDALNE ZEW I WEW/225/46

E20 67R – 010444

TOROIDALNE ZEW I WEW/225/53

E20 67R – 010444

TOROIDALNE ZEW I WEW/230/49

E20 67R – 010445

TOROIDALNE ZEW I WEW/230/60

E20 67R – 010627

TOROIDALNE ZEW I WEW/230/73

E20 67R – 010627

TOROIDALNE ZEW I WEW/240/61

E20 67R – 010446

TOROIDALNE ZEW I WEW/240/64

E20 67R – 010628

TOROIDALNE ZEW I WEW/240/77

E20 67R – 010628

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/54

E20 67R – 010447

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/60

E20 67R – 010447

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/66

E20 67R – 010629

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/80

E20 67R – 010629

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/59

E20 67R – 010448

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/49

E20 67R – 010448

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/65

E20 67R – 010448

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/70

E20 67R – 010448

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/88

E20 67R – 010630

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/73

E20 67R – 010630

TOROIDALNE ZEW I WEW/300/95

E20 67R – 010926

2.

GZWM

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 180/33

E’20 67R-01 1038

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 190/39

E’20 67R-01 0409

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/39

E’20 67R-01 0410

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/41,5

E’20 67R-01 0410

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/45

E’20 67R-01 0410

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/50

E’20 67R-01 0410

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/55

E’20 67R-01 0410

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/43,5

E’20 67R-01 0411

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/45

E’20 67R-01 0411

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/51

E’20 67R-01 0411

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/56

E’20 67R-01 0411

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/62

E’20 67R-01 0411

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 240/68

E’20 67R-01 0978

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/50

E’20 67R-01 0552

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/54

E’20 67R-01 0552

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/59

E’20 67R-01 0552

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/65

E’20 67R-01 0552

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/71

E’20 67R-01 0552

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/59

E’20 67R-01 0689

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/64

E’20 67R-01 0689

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/70

E’20 67R-01 0689

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/78

E’20 67R-01 0689

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 300/88

E’20 67R-01 0979

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250 (720)/78

E’20 67R-01 0785

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270 (720)/85

E’20 67R-01 0786

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 300 (720)/96

E’20 67R-01 0787

CYLINDRYCZNE/ZC 200/15

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 200/20

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 200/25

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 200/30

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 200/35

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 200/40

E’20 67R-01 0549

CYLINDRYCZNE/ZC 244/25

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/30

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/35

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/40

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/45

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/50

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/55

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 244/60

E’20 67R-01 0550

CYLINDRYCZNE/ZC 270/30

E’20 67R-01 0490

CYLINDRYCZNE/ZC 270/35

E’20 67R-01 0490

CYLINDRYCZNE/ZC 270/45

E’20 67R-01 0490

CYLINDRYCZNE/ZC 270/50

E’20 67R-01 0490

CYLINDRYCZNE/ZC 270/55

E’20 67R-01 0490

CYLINDRYCZNE/ZC 300/40

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/45

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/50

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/55

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/60

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/70

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/80

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/90

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 300/100

E’20 67R-01 0619

CYLINDRYCZNE/ZC 315/30

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/35

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/45

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/50

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/55

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/60

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/65

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/70

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 315/75

E’20 67R-01 0407

CYLINDRYCZNE/ZC 360/40

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/45

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/50

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/55

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/60

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/70

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/80

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/90

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 360/100

E’20 67R-01 0408

CYLINDRYCZNE/ZC 400/90

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/100

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/110

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/120

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/130

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/140

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/150

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/160

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/170

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/180

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/190

E’20 67R-01 0621

CYLINDRYCZNE/ZC 400/200

E’20 67R-01 0621

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/39

E’20 67R-01 1038

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/41,5

E’20 67R-01 1038

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/45

E’20 67R-01 1038

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/50

E’20 67R-01 1038

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/55

E’20 67R-01 1038

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 190/39

E’20 67R-01 0409

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/39

E’20 67R-01 0410

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/41,5

E’20 67R-01 0410

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/45

E’20 67R-01 0410

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/50

E’20 67R-01 0410

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/55

E’20 67R-01 0410

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/43,5

E’20 67R-01 0411

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/41,5

E’20 67R-01 0411

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/45

E’20 67R-01 0411

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/50

E’20 67R-01 0411

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/55

E’20 67R-01 0411

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 240/68

E’20 67R-01 0978

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/50

E’20 67R-01 0552

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/54

E’20 67R-01 0552

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/59

E’20 67R-01 0552

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/65

E’20 67R-01 0552

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/71

E’20 67R-01 0552

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/59

E’20 67R-01 0689

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/64

E’20 67R-01 0689

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/70

E’20 67R-01 0689

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/78

E’20 67R-01 0689

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 300/88

E’20 67R-01 0979

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250 (720)/78

E’20 67R-01 0785

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270 (720)/85

E’20 67R-01 0786

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 300 (720)/96

E’20 67R-01 0786

3.

Elpigaz

CYLINDRYCZNE/200/50

E7 67R-0102849-05

CYLINDRYCZNE/200/70

E7 67R-0102849-05

CYLINDRYCZNE/200/75

E7 67R-0102849-05

CYLINDRYCZNE/200/90

E7 67R-0102849-05

CYLINDRYCZNE/244/50

E7 67R-0102849-06

CYLINDRYCZNE/244/70

E7 67R-0102849-06

CYLINDRYCZNE/244/75

E7 67R-0102849-06

CYLINDRYCZNE/244/90

E7 67R-0102849-06

CYLINDRYCZNE/270/50

E7 67R-0102849-07

CYLINDRYCZNE/270/70

E7 67R-0102849-07

CYLINDRYCZNE/270/75

E7 67R-0102849-07

CYLINDRYCZNE/270/90

E7 67R-0102849-07

CYLINDRYCZNE/300/50

E7 67R-0102849-09

CYLINDRYCZNE/300/70

E7 67R-0102849-09

CYLINDRYCZNE/300/75

E7 67R-0102849-09

CYLINDRYCZNE/300/90

E7 67R-0102849-09

CYLINDRYCZNE/315/50

E7 67R-0102849-10

CYLINDRYCZNE/315/70

E7 67R-0102849-10

CYLINDRYCZNE/315/75

E7 67R-0102849-10

CYLINDRYCZNE/315/90

E7 67R-0102849-10

CYLINDRYCZNE/360/50

E7 67R-0102849-11

CYLINDRYCZNE/360/70

E7 67R-0102849-11

CYLINDRYCZNE/360/75

E7 67R-0102849-11

CYLINDRYCZNE/360/90

E7 67R-0102849-11

CYLINDRYCZNE/400/50

E7 67R-0102849-12

CYLINDRYCZNE/400/70

E7 67R-0102849-12

CYLINDRYCZNE/400/75

E7 67R-0102849-12

CYLINDRYCZNE/400/90

E7 67R-0102849-12

TOROIDALNE/180/34 – 42

E7 67R-01 6027.04 10/09

TOROIDALNE/180/43 -51

E7 67R-01 6027.04 10/09

TOROIDALNE/180/48-59

E7 67R-01 6027.04 10/09

TOROIDALNE/190/36-44

E7 67R-01 6027.05 10/09

TOROIDALNE/190/45-53

E7 67R-01 6027.05 10/09

TOROIDALNE/190/51-62

E7 67R-01 6027.05 10/09

TOROIDALNE/200/38-47

E7 67R-01 6027.06 10/09

TOROIDALNE/200/48-58

E7 67R-01 6027.06 10/09

TOROIDALNE/200/55-67

E7 67R-01 6027.06 10/09

TOROIDALNE/220/42-53

E7 67R-01 6027.07 10/09

TOROIDALNE/220/54-63

E7 67R-01 6027.07 10/09

TOROIDALNE/220/59-75

E7 67R-01 6027.07 10/09

TOROIDALNE/230/44-55

E7 67R-01 6027.08 10/09

TOROIDALNE/230/56-66

E7 67R-01 6027.08 10/09

TOROIDALNE/230/63-78

E7 67R-01 6027.08 10/09

TOROIDALNE/240/46-58

E7 67R-01 6027.09 10/09

TOROIDALNE/240/59-69

E7 67R-01 6027.09 10/09

TOROIDALNE/240/66-83

E7 67R-01 6027.09 10/09

TOROIDALNE/250/47-59

E7 67R-01 6027.10 10/09

TOROIDALNE/250/60-74

E7 67R-01 6027.10 10/09

TOROIDALNE/250/70-87

E7 67R-01 6027.10 10/09

TOROIDALNE/270/53-67

E7 67R-01 6027.11 10/09

TOROIDALNE/270/68-81

E7 67R-01 6027.11 10/09

TOROIDALNE/270/78-95

E7 67R-01 6027.11 10/09

TOROIDALNE/300/60-75

E7 67R-01 6027.12 10/09

TOROIDALNE/300/76-92

E7 67R-01 6027.12 10/09

TOROIDALNE/300/88-107

E7 67R-01 6027.12 10/09

4.

Bormech

Pełny/650/58/200

E2067R-010914

Pełny/650/64/230

E2067R-010915

Pełny/650/72/250

E2067R-010916

Pełny/650/78/270

E2067R-010917

Pełny/680/60/200

E2067R-010914

Pełny/680/69/225

E2067R-011031

Pełny/680/77/250

E2067R-010916

Pełny/680/84/270

E2067R-010917

Wewnetrzny/720/98/300

E2067R-010954

Wewnetrzny/630/48/200

E2067R0-10802

Wewnetrzny/630/55/225

E2067R-010855

Wewnetrzny/630/62/250

E2067R-010804

Wewnetrzny/630/67/270

E2067R-010805

Wewnetrzny/600/44/200

E2067R-010802

Wewnetrzny/600/50/225

E2067R-010855

Wewnetrzny/600/55/250

E2067R-010804

Wewnetrzny/600/60/270

E2067R-010805

Wewnetrzny/580/41/200

E2067R-010802

Wewnetrzny/565/34/180

E2067R-010547

Wewnetrzny/650/52/200

E2067R-010802

Wewnetrzny/650/59/230

E2067R-010803

Wewnetrzny/650/67/250

E2067R-010804

Wewnetrzny/650/72/270

E2067R-010805

Wielozawory

1.

Tomasetto

AT 02

E8 67R-013018

2.

Lovato

305

E4 67R-0194004

3. 

ALEX

OCTOPUS

E8 67 10574 00

Obudowa wielozaworu

1.

Tomasetto

AT 03

E8 67R-013037

2.

Lovato

VB 01

E8 67R-0194002

3.

Elpigaz

DZT-Px

E8 67R-01 5462

4.

Bormech

DT-01.09

E20 67R-010479

5.

Remvalda

T02

E20 67R 010691 ext. 01

Zawór tankowania

1.

Tomasetto

N/A

E8 67R-011546 ext. 3

2.

Tomasetto

AT 08

E8 E67-013868

3.

Lovato

BC 00

E8 67R-013037

Reduktor parownik

1.

Lovtec

RE – 02

E4 67R-0192006 ext.03

2.

Lovato

RG 80

E4 67R-0192006 ext.04

3.

ALEX

SHARK 1200, 1500

E20 67R-010951

4.

ALEX

TURBOT 1200, 1500

E8 67R-018644

5.

Tomasetto

AT 07

E8 67R-013824 ext.1

6.

Tomasetto

AT 09 Alaska, Artic

E8 67R-014066

7.

Zavoli

Zeta

E13 67R-010276

8.

Emme Gas

ML94 E2R, ML94 EP

E4 67R-0194015

9.

KME

Red. 1 (Silver, Gold)

E8 67R-013949

10.

Romano s.r.l.

PRIS/00

E13 67R 010149 ex. 2

Zawór odcinający

1.

Lovato

EV 01

E13 67R-010121

2.

Lovato

EV 00

E13 67R-010122

3.

Lovato

EV 02

E13 67R-010123

4.

Valtek

01, 04, 05

E4 67R-010041

5.

ALEX

07-LPG-MAX

E20 67R-010955

6.

Tomasetto

Mod – Egv 01

E8 67R-013599

7.

OMB Saleri

B2 (MB2, GB2, EB2, FB2)

E8 67R-014327

Mieszalnik

1.

Tomasetto

Elektroniczny

E8 67R-014327

2.

Tomasetto

IG 1

E8 67R-013165

Elektroniczna jednostka  sterująca

1.

LPG TECH

TECH 100, 200, 300, 400, 500

E8 67R-01 6025

2.

Tartarini

Tec 98-99

E13 67R-010109

3.

Lovtec

Lovteco

E13 67R-010086

4.

KME

Bingo S

E3 67E-013511

5.

KME

Bingo S, Bingo M

E8 67R-013511-01

6.

Lecho

SEC warianty 4,6,8

E8 67R-014314 ex.1

7.

Lecho

Mini SEC

E8 67R-014314 ex.3

8.

AC

Stag 300

E8 67R-014289

9.

AC

Stag 4

E8 67R-014903

10.

AC

Stag 2-X (2-W,2-G,2-L)

E8 67R-013608

11.

AC

Stag X (Stag 100. Stag 50)

E8 67R-013654

12.

AC

Stag L plus

E8 67R-014774

13.

GPGA Instal Gaz

Eureka 4

E8 67R-013910

14.

Auto-Gaz Centrum

JZ-2005/4, JZ-2005/6, JZ-2005/8

E8 67R-014229

15.

KME

Diego

E8 67R-013787

16.

APP Studio

Agis typ. 18

E8 67R-014020

17.

ALEX

OPTIMA (ECO-TEC, PRO-TEC)

E8 67R-016560

18.

A.E.B. S.p.A.

ICU, DI 60

E3 67R 016019 ex. 10

19.

ALEX

OPTIMA PICO

E8 67R01/13 6560 02
E8 110R00/09 6561 02
E8 10R05/01 11512 00

20.

ALEX

OPTIMA (nano, EXPERT)

E8 67R-016560
E8 110R-006561

21.

ALEX

IDEA

E8_110_9798_00
E8_67_9797_00
E8_10_9796_00
E8_10_9795_00

22.

ALEX

ALEX by AEB:
ALEX 32 by AEB
ALEX 48 by AEB
ALEX 48 OBD by AEB
ALEX 56 OBD by AEB

E3 110R-006039
E3 67R-016019
E3 10R-036345

Emulator

1.

Lovato

Emul

E13 67R-010157

2.

Autronik

AL. 700

E8 67R-013302

3.

Autronik

AL. 604

E8 67R-013200

4.

Autronik

AL. 600

E8 67R-013300

5.

AC

Stag2-E4, Stag2-E6

E8 67R-013608

6.

AC

Stag-EU4, Stag-EU6, Stag-E1-2

E8 67R-013654

Przełącznik

1.

Lovato

Lovo2K

E13 67R-010120

Centralka

1.

Lovtec

M-17

E13 67R-010084

Przewody

1.

ITR

L.P.G. ITR

E13 67R-010128

2.

Faro

M-17

E13 67R-010299

3.

ALEX

GAS8F416

E20 67R-011000

4.

ALEX

GAS6F316

E20 67R-010998

5.

ALEX

GAS8P416

E20 67R-011001

6.

ALEX

GAS6P316

E20 67R-010999

Przewody elastyczne

1.

Fagumit

LPG Fagumit kl. 2 fi12, fi19

E20 67R-010521

Zespół filtra LPG

1.

Certools Sp.J.

F779 LPG

E20 67R-010663 ex. 3

2.

ZWM Czaja

FL01

E20 67R-010703 ex. 7

3.

ALEX

Ultra 360°

E8 67R-017075

Wtryskiwacz, Listwa wtryskowa

1.

Valtek

30 Valtek

E4 67R-010104

2.

ALEX

Rail-001

E20 67R-010905

3.

HANA Engineering

H2000

E4 67R-010213

4.

Matrix

Matrix MJ

E13 67R-010167 06

5.

ALEX

Barracuda

E8 67R-01 6407
E8 110R-00 6408

6.

ALEX

Napoleon

E8 67R-017057

7.

ALEX

RAIL-001

E20 110R-000033
E20 67R-010905

8.

ALEX

FLIPPER

E8 67R 11417 00
E8 110R 11418 00

 • zastępca kierownika magazynu

  Do Twoich zadań będzie należało:

  •  zarządzanie podległym zespołem pracowników, wyznaczanie celów i kontrola ich realizacji;

  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu zgodnie z przyjętymi standardami;

  • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów magazynowych;

  • przyjmowanie oraz wysyłanie materiałów i towarów;

  • kontrola stanów magazynowych, raportowanie niezgodności;

  • przeprowadzanie inwentaryzacji;

  • doskonalenie procesów magazynowych;

  • zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz organizacji;

  • ścisła współpraca z innymi działami firmy.

    

  Oczekujemy:

  • wykształcenia min. średniego;

  •  znajomości zagadnień gospodarki magazynowej oraz optymalizacji procesów magazynowych;

  • doświadczenia w kierowaniu zespołem pracowników magazynu (min. 3 lata);

  • bardzo dobrej organizacja czasu pracy;

  • chęci nauki i rozwoju w strukturach firmy;

  • samodzielności;

  • znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel;

  • znajomości systemów ERP;

  • uprawnień do obsługi wózków jezdniowych;

  • czynnego prawo jazdy kat. B.

   

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę;
  • możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;

  • ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku;

  • przyjazną atmosferę i konkurencyjne warunki pracy;

  • ubezpieczenie grupowe w atrakcyjnych pakietach.

   

   

  Jeśli uważasz, że jesteś osobą, która wniesie swój wkład w rozwój firmy, jesteś kreatywny, dynamiczny i wiesz, co chcesz osiągnąć – skontaktuj się z nami przesyłając swoje CV oraz list motywacyjny pod adres e-mail: praca@autogas-alex.com lub osobiście dostarcz dokumenty do biura firmy ALEX Sp. z o.o.: Kleosin, ul. Zambrowska 4a.

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

 • Specjalista ds. handlu zagranicznego

  Do Twoich zadań będzie należało:

  •  rozwijanie współpracy z obecnymi klientami, zgodnie ze standardami firmy: min. w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień;

  • sporządzania dokumentów sprzedażowych, kontaktu z klientem itp. ;

  • koordynowanie procesów związanych z eksportem produktów we współpracy z innymi działami firmy;

  • pozyskiwanie nowych kontrahentów poprzez monitorowanie rynku branży automotive;

  • udział w targach branżowych.

   

  Idealnie pasujesz do nas, jeśli:

  • swobodnie posługujesz się językiem angielskim, znajomość języka hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem;

  •  posiadasz doświadczenie w sprzedaży;

  • cechujesz się samodzielnością w działaniu i  umiejętnością pracy w zespole;

  • wyrażasz gotowość do wyjazdów służbowych;

  • interesuję Cię branża automotive.

   

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę;
  • możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;

  • ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku;

  • przyjazną atmosferę i konkurencyjne warunki pracy;

  • ubezpieczenie grupowe w atrakcyjnych pakietach.

   

   

  Jeśli uważasz, że jesteś osobą, która wniesie swój wkład w rozwój firmy, jesteś kreatywny, dynamiczny i wiesz, co chcesz osiągnąć – skontaktuj się z nami przesyłając swoje CV oraz list motywacyjny pod adres e-mail: praca@autogas-alex.com lub osobiście dostarcz dokumenty do biura firmy ALEX Sp. z o.o.: Kleosin, ul. Zambrowska 4a.

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

 • Frezer – operator maszyn CNC

  Miejsce pracy: Fasty, ul. Przędzalniana 8a

   

  Opis stanowiska – zakres obowiązków:

  • Obsługa frezarek numerycznych

  • Ustawienia parametrów

  • Wprowadzanie korekt

  • Wykonywanie detali na podstawie powierzonej dokumentacji technicznej

  • Wymiana narzędzi

  • Obsługa urządzeń kontrolno-pomiarowych

  • Wykonanie norm produkcyjnych

  • Kontrola jakości produktów, maszyn i urządzeń


  Wymagania:

  • Doświadczenie w obsłudze frezarek sterowanych numerycznie

  • Znajomość sterowania: Okuma, GE Fanuc, Haas

  • Znajomość rysunku technicznego

  • Znajomość narzędzi pomiarowych: średnicówka, mikrometr

  • Samodzielność i odpowiedzialność


  Oferujemy
  :

  • Umowę o pracę podpisywaną bezpośrednio z pracodawcą

  • Atrakcyjne wynagrodzenie

  • Pakiet premiowy

  • Pracę w systemie dwuzmianowym

  • Szkolenia związane z wykonywanymi obowiązkami

  • Przyjazną atmosferę i komfortowe warunki pracy

  • Ubezpieczenie grupowe w atrakcyjnych pakietach 

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@autogas-alex.com lub osobiste dostarczenie do biur firmy ALEX Sp. z o.o. w  Fastach (Przędzalniana 8a) lub Kleosinie (Zambrowska 4a). 

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

 • Tokarz– operator maszyn CNC

  Tokarz

  Miejsce pracy: Fasty, ul. Przędzalniana 8a

   

  Opis stanowiska – zakres obowiązków:

  • Obsługa tokarek numerycznych
  • Ustawienia parametrów
  • Wprowadzanie korekt
  • Wykonywanie detali na podstawie powierzonej dokumentacji technicznej
  • Wymiana narzędzi
  • Obsługa urządzeń kontrolno-pomiarowych
  • Wykonanie norm produkcyjnych
  • Kontrola jakości produktów, maszyn i urządzeń
  • Praca w systemie dwuzmianowym


  Wymagania
  :

  • Doświadczenie w obsłudze tokarek sterowanych numerycznie
  • Znajomość sterowania: Siemens , Okuma , GE Fanuc
  • Znajomość rysunku technicznego
  • Znajomość narzędzi pomiarowych: średnicówka, mikrometr
  • Samodzielność i odpowiedzialność


  Oferujemy
  :

  • Umowę o pracę podpisywaną bezpośrednio z pracodawcą
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Pakiet premiowy
  • Pracę w systemie dwuzmianowym
  • Szkolenia związane z wykonywanymi obowiązkami
  • Przyjazną atmosferę i komfortowe warunki pracy
  • Ubezpieczenie grupowe w atrakcyjnych pakietach 

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@autogas-alex.com lub osobiste dostarczenie do biur firmy ALEX Sp. z o.o. w  Fastach (Przędzalniana 8a) lub Kleosinie (Zambrowska 4a). 

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

 • Kontroler jakości

  Miejsce pracy: ul. Przędzalniana 8a, Białystok (Fasty)

  Opis stanowiska:

  • Kontrola bieżącej produkcji
  • Kontrola dostaw
  • Tworzenie raportów pomiarowych i dokumentacji jakościowej
  • Wsparcie pomiarowe działu produkcji
  • Współpraca z innymi działami firmy

   

  Wymagania:

  • Dobra znajomość rysunku technicznego
  • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi (suwmiarka, mikrometr itp.)
  • Wykształcenie techniczne
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Dodatkowym atutem będzie znajomość technik pomiarów współrzędnościowych i doświadczenie na stanowisku

   

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na umowę o pracę 
  • Pracę w nowoczesnej i dynamicznej firmie
  • Terminową wypłatę wynagrodzenia
  • Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
  • Szkolenia związane z wykonywanymi obowiązkami
  • Ubezpieczenie grupowe w atrakcyjnych pakietach

   

  Jeśli uważasz, że jesteś osobą, która wniesie swój wkład w rozwój firmy i wiesz, co chcesz osiągnąć – skontaktuj się z nami przesyłając swoje CV oraz list motywacyjny pod adres e-mail: praca@autogas-alex.com lub osobiście dostarcz dokumenty do biura firmy ALEX Sp. z o.o.: Kleosin, ul. Zambrowska 4a.

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

 • Planista produkcji

  Planista produkcji

  Miejsce pracy: Białystok

   

  Opis stanowiska:

  • Planowanie krótko i długoterminowe produkcji
  • Kompleksowa obsługa zleceń produkcyjnych 
  • Potwierdzanie realizacji terminów zleceń
  • Uruchamianie zleceń produkcyjnych
  • Nadzorowanie realizacji planów produkcji, bieżąca korekta założeń produkcyjnych
  • Sporządzanie analiz i raportów nt. realizacji planów produkcji 

   

  Wymagania:

  • Doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Znajomość procesów produkcyjnych
  • Znajomość pakietu MS office (w szczególności Excel)
  • Samodzielność
  • Umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Znajomość systemów ERP i zarządzania produkcją

   

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na umowę o pracę
  • Pracę w nowoczesnej i dynamicznej firmie
  • Terminową wypłatę wynagrodzenia
  • Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
  • Szkolenia związane z wykonywanymi obowiązkami
  • Ubezpieczenie grupowe w atrakcyjnych pakietach

   

  Jeśli uważasz, że jesteś osobą, która wniesie swój wkład w rozwój firmy, jesteś kreatywny, dynamiczny i wiesz, co chcesz osiągnąć – skontaktuj się z nami przesyłając swoje CV oraz list motywacyjny pod adres e-mail: praca@autogas-alex.com lub osobiście dostarcz dokumenty do biura firmy ALEX Sp. z o.o.: Kleosin, ul. Zambrowska 4a.

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

 • Magazynier

  Magazynier

   

  Opis stanowiska:

  • Przyjmowanie i wydawanie towaru.
  • Przygotowywanie wysyłek, zabezpieczanie przed kradzieżą i zniszczeniem.
  • Ewidencja i kontrola stanów oraz ruchów  magazynowych.
  • Kontrola obiegu dokumentów magazynowych.

   

  Wymagania:

  • Wykształcenie zawodowe lub średnie.
  • Doświadczenie w pracy magazyniera mile widziane.
  • Sumienność, rzetelność, uczciwość.
  • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych.
  • Prawo jazdy kat. B  

   

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na umowę o pracę.
  • Pracę w nowoczesnej i dynamicznej firmie.
  • Praca w międzynarodowym środowisku.
  • Terminową wypłatę wynagrodzenia.
  • Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.
  • Szkolenia związane z wykonywanymi obowiązkami.
  • Przyjazną atmosferę i komfortowe warunki pracy.
  • Ubezpieczenie grupowe w atrakcyjnych pakietach.
  • Pakiet premiowy. 

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@autogas-alex.com lub osobiste dostarczenie do biur firmy ALEX Sp. z o.o. w Kleosinie (Zambrowska 4a). 

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

 • Specjalista techniczny ds. instalacji gazodiesel

  Specjalista techniczny ds. instalacji gazodiesel

  Miejsce pracy: Kleosin, ul. Zambrowska 4a 

   

  Opis stanowiska:

  • współprojektowanie i wdrażanie instalacji gazodiesel
  • udzielanie wsparcia i doradztwa technicznego warsztatom oraz użytkownikom instalacji gazodiesel
  • organizowanie oraz prowadzenie szkoleń technicznych w kraju i zagranicą
  • współpraca z działem badan i rozwoju w zakresie instalacji gazodiesel
  • prezentację produktu pod względem technicznym
  • udział w targach branżowych

   

  Wymagania:

  • doświadczenie pracy z instalacją gazodiesel – warunek konieczny
  • mile widziana komunikatywna znajomości języka rosyjskiego lub angielskiego
  • gotowości do wyjazdów służbowych w kraju oraz zagranicę
  • prawa jazdy kategorii B
  • samodzielnej i dobrej organizacji pracy

   

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • motywacyjny system wynagrodzenia dodatkowego oparty na realizacji celów
  • okazję do uczestnictwa w wielu ciekawych projektach
  • pracę pełną wyzwań w młodym ambitnym zespole
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • niezbędne narzędzia pracy

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@autogas-alex.com lub osobiste dostarczenie do biura firmy ALEX Sp. z o.o. w Kleosinie (Zambrowska 4a). 

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

 • Operator CNC – obróbka skrawaniem

  Operator CNC – obróbka skrawaniem

   

  Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe lub średnie
  • mile widziana znajomość rysunku technicznego
  • doświadczenie w branży metalowej mile widziane ale niekonieczne
  • dobra organizacja pracy
  • sumienność, rzetelność, uczciwość

   

  Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • miłą atmosferę pracy
  • terminową wypłatę wynagrodzeń
  • atrakcyjny pakiet socjalny

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@autogas-alex.com lub osobiste dostarczenie do biur firmy ALEX Sp. z o.o. w Kleosinie (Zambrowska 4a) lub Fastach (Przędzalniana 8a). 

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

 • Pracownik produkcji – Montażysta

  Pracownik produkcji – Montażysta

   

  Opis stanowiska:

  • montaż podzespołów LPG/CNG
  • kontrola jakości wytwarzanych wyrobów
  • terminowa i ilościowa realizacja planów produkcyjnych

   

  Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe, średnie
  • umiejętność pracy w zespole
  • samodzielność
  • dokładność, sumienność oraz dynamizm pracy
  • rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
  • zdolności manualne

   

  Oferujemy:

  • pracę w dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej firmie
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
  • terminową wypłatę wynagrodzeń
  • szkolenia zapewniające swobodne wykonywanie pracy
  • ubezpieczenie grupowe w atrakcyjnych pakietach

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@autogas-alex.com lub osobiste dostarczenie do biur firmy ALEX Sp. z o.o. w Kleosinie (Zambrowska 4a) lub Fastach (Przędzalniana 8a). 

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

 • Doradca techniczno-handlowy

  Doradca techniczno-handlowy

   

  Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:

  • organizowanie oraz prowadzenie szkoleń technicznych w kraju i zagranicą
  • identyfikowanie potrzeb rynkowych
  • współpracę techniczną z klientami na rynku krajowym oraz zagranicznym
  • prezentację produktów

   

  Oczekujemy od Ciebie:

  • wykształcenia min. średniego technicznego- znajomość budowy oraz zasad działania silników spalinowych
  • biegłej znajomości w mowie i piśmie języka angielskiego i/lub języka rosyjskiego
  • gotowości do częstych wyjazdów służbowych w kraju oraz zagranicę
  • prawa jazdy kategorii B
  • samodzielnej i dobrej organizacji pracy
  • znajomość zagadnień z dziedziny samochodowych instalacji gazowych będzie dodatkowym atutem

   

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • motywacyjny system wynagrodzenia dodatkowego oparty na realizacji celów
  • okazję do uczestnictwa w wielu ciekawych projektach
  • pracę pełną wyzwań w młodym ambitnym zespole
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • niezbędne narzędzia pracy
  • samochód służbowy

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@autogas-alex.com lub osobiste dostarczenie do biur firmy ALEX Sp. z o.o. w Kleosinie (Zambrowska 4a) lub Fastach (Przędzalniana 8a). 

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

 • Elektromechanik samochodowy

  Elektromechanik samochodowy

  młoda, ambitna osoba z prawdziwą pasją do motoryzacji

   

  Miejsce pracy: Firmowy Warsztat ALEX, ul. Zambrowska 4a Kleosin

  Praca 5 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-16:00.

   

  Wymagania:

  • doświadczenie w używaniu urządzeń diagnostycznych

  • zainteresowanie nowatorskimi technikami napędów elektrycznych i hybrydowych

  • logiczne myślenie i pewność przy podejmowaniu decyzji, obowiązkowość

  • prawo jazdy kat. B

  • umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych

  • posługiwanie się narzędziami ręcznymi i elektrycznymi

   

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w formie umowy o pracę

  • atrakcyjne wynagrodzenie

  • niezbędne narzędzia pracy

  • przyjazną atmosferę i komfortowe warunki pracy

  • możliwość rozwoju zawodowego w kierunkach LPG, hybryd, aut elektrycznych, chiptuningu aut czy elektromechaniki

  • terminową wypłatę wynagrodzeń

  • atrakcyjny pakiet socjalny

   

  Gwarantujemy dużo nowinek technicznych, możliwość szkolenia/przyuczenia, pracę przy ciekawych autach :-).

   

  Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o kontakt:

  • zadzwoń pod numer +48 534 803 801,
  • prześlij swoje CV pod adres e-mail: adrian@autogas-alex.com
  • osobiście dostarcz dokumenty do biura warsztatu: Kleosin, ul. Zambrowska 4a.

   

  Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji.

Pomyślnie zapisałeś się do newslettera ;-)

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Specjalne oferty i promocje

 Przedpremiery produktów

 LPG w praktyce

 Nie lubimy i nie wysyłamy SPAMu

Twoje dane są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.