Wykaz elementów instalacji przystosowującej pojazd o zapłonie iskrowym do zasilania gazowego dopuszczonych przez P.H. ALEX

Nazwa producenta

Nazwa elementu

Typ

Nr homologacji

ZBIORNIKI NA GAZ

KMBF zbiornik cyl. LPG 270.310 E20 67R 01 0841
KMBF zbiornik 315.310 E20 67R 01 0842
KMBF zbiornik 360.310 E20 67R 01 0843
KMBF zbiornik tor. LPG T180 E20 67R 01 0845
KMBF zbiornik T200 E20 67R 01 0846
KMBF zbiornik T225 E20 67R 01 0847
KMBF zbiornik T250 E20 67R 01 0848

REMVALDA

zbiornik LPG

T180

E20 67R 01 0845 ext.1

REMVALDA zbiornik LPG T200 E20 67R 01 0846 ext.2
REMVALDA zbiornik LPG T225 E20 67R 01 0847 ext.2
REMVALDA zbiornik LPG T250 E20 67R 01 0848 ext.2
STAKO zbiornik cyl.LPG ZW-317 E20 67R 01 0421 ext.6
E20*67R01/16*000421*10
E20*67R03/00*000421*11
STAKO zbiornik cyl.LPG ZW-318 E20 67R 01 0422 ext.6
E20*67R01/16*000422*10
E20*67R03/00*000422*11
STAKO zbiornik cyl.LPG ZW-319 E20 67R 01 0423 ext.6
E20*67R01/16*000423*10
E20*67R03/00*000423*11
STAKO zbiornik cyl.LPG ZW-321 E20 67R 01 0424 ext.6
E20*67R01/16*000424*10
E20*67R03/00*000424*11
STAKO zbiornik cyl.LPG ZW-322 E20 67R 01 0425 ext.6
E20*67R01/16*000425*10
E20*67R03/00*000425*11
STAKO zbiornik cyl.LPG ZW-323 E20 67R 01 0426 ext.6
E20*67R01/16*000426*10
E20*67R03/00*000426*11
STAKO zbiornik cyl.LPG ZW-324.00H E20 67R 01 1020
E20*67R01/16*001020*03
E20*76R03/00*001020*04
STAKO zbiornik cyl.LPG ZW-324 E20 67R 01 0427 ext.6
E20*67R01/16*000427*10
E20*67R03/00*000427*11
STAKO zbiornik cyl.LPG ZW-325 E20 67R 01 0428 ext.5
E20*67R01/16*000428*09
E20*67R03/01*000428*10
STAKO zbiornik cyl.LPG ZW-326.00 E20 67R 01 0429 ext.3
E20*67R01/16*000429*06
E20*67R03/01*000428*07
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-280.00H E20 67R 01 0449 ext.5
E20*67R01/16*000449*07
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-281.00H E20 67R 01 0450 ext.5
E20 67R 01 0450 ext.5
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-282.00H E20 67R 01 0451 ext.5
E20*67R01/16*000451*07
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-283.00H E20 67R 01 0452 ext.5
E20*67R01/16*000452*07
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-284.00H E20 67R 01 0453 ext.5
E20*67R01/16*000453*07
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-285.00H E20 67R 01 0454 ext.5
E20*67R01/16*000454*07
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-286.00H E20 67R 01 0455 ext.5
E20*67R01/16*000455*07
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-287.00H E20 67R 01 0456 ext.6
E20*67R01/16*000456*08
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-287.00H1 E20 67R 01 0588 ext.3
E20*67R01/16*000588*05
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-288.00H E20 67R 01 0457 ext.6
E20*67R01/16*000457*08
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-288.00H1 E20 67R 01 0589 ext.3
E20*67R01/16*000589*05
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-289.00H E20 67R 01 0458 ext.6
E20*67R01/16*000458*08
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-289.00H1 E20 67R 01 0590 ext.3
E20*67R01/16*000590*05
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-290.00H E20 67R 01 0459 ext.6
E20*67R01/16*000459*08
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-290.00H1 E20 67R 01 0591 ext.3
E20*67R01/16*000591*05
nie ma R03
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-265.00H E20 67R 01 0438 ext.11
E20*67R01/16*000438*15
E20*67R03/01*000438*17
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-266.00H E20 67R 01 0439 ext.12
E20*67R01/16*000439*16
E20*67R03/01*000439*18
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-267.00H E20 67R 01 0440 ext.11
E20*67R01/16*000440*15
E20*67R03/01*000440*17
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-268.00H E20 67R 01 0441 ext.11
E20*67R01/16*000441*16
E20*67R03/01*000441*18
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-269.00H E20 67R 01 0442 ext.11
E20*67R01/16*000442*15
E20*67R03/01*000442*17
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-270.00H E20 67R 01 0443 ext.11
E20*67R01/16*000443*15
E20*67R03/01*000443*17
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-270.00H1 E20 67R 01 0626 ext.8
E20*67R01/16*000626*10
E20*67R03/01*000626*12
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-271.00H E20 67R 01 0444 ext.11
E20*67R01/16*000444*16
E20*67R03/01*000444*18
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-272.00H E20 67R 01 0445 ext.11
E20*67R01/16*000445*15
E20*67R03/01*000445*17
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-272.00H1 E20 67R 01 0627 ext.8
E20*67R01/16*000627*11
E20*67R03/01*000627*13
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-273.00H E20 67R 01 0446 ext.11
E20*67R01/16*000446*14
E20*67R03/01*000446*16
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-273.00H1 E20 67R 01 0628 ext.8
E20*67R01/16*000628*11
E20*67R03/01*000628*13
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-274.00H E20 67R 01 0447 ext.11
E20*67R01/16*000447*14
E20*67R03/01*000447*16
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-274.00H1 E20 67R 01 0629 ext.8
E20*67R01/16*000629*11
E20*67R03/01*000629*13
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-275.00H E20 67R 01 0448 ext.12
E20*67R01/16*000448*16
E20*67R03/01*000448*18
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-275.00H1 E20 67R 01 0630 ext.8
E20*67R01/16*000630*11
E20*67R03/01*000630*13
STAKO zbiornik tor.LPG T1-300.3,5 E20 67R 01 0926 ext.4
E20*67R01/16*000926*07
E20*67R03/01*000926*09
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-1764.00 E20 67R 01 1072
E20*67R01/16*001072*01
E20*76R03/01*001072*02
STAKO zbiornik torosferyczny F1-300.3,5 E20 67R 01 0901 ext.1
E20*67R01/16*000901*02
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-1763.00 E20 67R 01 1071
E20*67R01/16*001071*01
E20*67R03/01*001071*02
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-1693.00 E20 67R 01 1073
E20*67R01/16*001073*01
E20*67R03/01*001073*02
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-1765.00 E20 67R 01 1074
E20*67R01/16*001074*01
E20*67R03/01*001074*02
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-1766.00 E20 67R 01 1075
E20*67R01/16*001075*01
E20*67R03/01*001075*04
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-1767.00 E20 67R 01 1076
E20*67R01/16*001076*01
E20*67R03/01*001076*02
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-1768.00 E20 67R 01 1077
E20*67R01/16*001077*01
E20*67R03/01*001077*02
STAKO zbiornik tor.LPG ZT-1733.00 E20 67R 01 1078
E20*67R01/16*001078*01
E20*67R03/01*001077*02

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/10

E20 67R – 010421

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/15

E20 67R – 010421

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/20

E20 67R – 010421

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/25

E20 67R – 010421

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/30

E20 67R – 010421

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/35

E20 67R – 010421

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/40

E20 67R – 010421

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/45

E20 67R – 010421

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/230/23

E20 67R – 010422

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/230/30

E20 67R – 010422

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/230/38

E20 67R – 010422

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/230/47

E20 67R – 010422

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/244/24

E20 67R – 010423

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/244/36

E20 67R – 010423

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/244/42

E20 67R – 010423

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/244/52

E20 67R – 010423

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/30

E20 67R – 010424

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/35

E20 67R – 010424

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/40

E20 67R – 010424

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/45

E20 67R – 010424

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/50

E20 67R – 010424

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/55

E20 67R – 010424

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/65

E20 67R – 010424

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/83

E20 67R – 010424

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/300/40

E20 67R – 010425

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/300/45

E20 67R – 010425

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/300/50

E20 67R – 010425

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/300/55

E20 67R – 010425

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/300/60

E20 67R – 010425

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/300/65

E20 67R – 010425

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/300/70

E20 67R – 010425

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/35

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/40

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/45

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/50

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/55

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/60

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/65

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/70

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/80

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/90

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/100

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/110

E20 67R – 010426

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/40

E20 67R – 011020

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/50

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/55

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/60

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/70

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/80

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/85

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/90

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/100

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/105

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/110

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/116

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/120

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/130

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/140

E20 67R – 010427

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/95

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/105

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/115

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/125

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/135

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/145

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/155

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/165

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/175

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/185

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/195

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/205

E20 67R – 010428

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/450/120

E20 67R – 010429

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/450/140

E20 67R – 010429

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/450/160

E20 67R – 010429

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/450/180

E20 67R – 010429

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/450/200

E20 67R – 010429

Stako

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/450/230

E20 67R – 010429

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/145/25

E20 67R – 010449

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/180/38

E20 67R – 010450

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/190/44

E20 67R – 010451

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/190/48

E20 67R – 010451

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/200/43

E20 67R – 010452

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/200/45

E20 67R – 010452

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/200/47

E20 67R – 010452

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/200/54

E20 67R – 010452

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/204/51

E20 67R – 010453

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/220/53

E20 67R – 010454

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/220/61

E20 67R – 010454

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/225/42

E20 67R – 010455

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/225/51

E20 67R – 010455

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/225/58

E20 67R – 010455

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/230/55

E20 67R – 010456

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/230/66

E20 67R – 010588

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/230/79

E20 67R – 010588

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/240/67

E20 67R – 010457

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/240/69

E20 67R – 010589

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/240/83

E20 67R – 010589

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/250/60

E20 67R – 010458

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/250/66

E20 67R – 010458

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/250/72

E20 67R – 010590

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/250/86

E20 67R – 010590

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/270/66

E20 67R – 010459

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/270/72

E20 67R – 010459

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/270/77

E20 67R – 010459

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/270/80

E20 67R – 010591

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/270/95

E20 67R – 010591

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE PEŁNE/300/102

E20 67R – 010901

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/145/22

E20 67R – 010438

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/180/28

E20 67R – 010439

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/180/31

E20 67R – 010439

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/180/34

E20 67R – 010439

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/190/33

E20 67R – 010440

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/190/39

E20 67R – 010440

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/190/43

E20 67R – 010440

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/38

E20 67R – 010441

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/35

E20 67R – 010441

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/40

E20 67R – 010441

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/42

E20 67R – 010441

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/200/50

E20 67R – 010441

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/204/47

E20 67R – 010442

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/39

E20 67R – 010443

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/47

E20 67R – 010443

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/55

E20 67R – 010443

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/220/59

E20 67R – 010626

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/225/36

E20 67R – 010444

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/225/46

E20 67R – 010444

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/225/53

E20 67R – 010444

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/230/49

E20 67R – 010445

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/230/60

E20 67R – 010627

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/230/73

E20 67R – 010627

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/240/61

E20 67R – 010446

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/240/64

E20 67R – 010628

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/240/77

E20 67R – 010628

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/54

E20 67R – 010447

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/60

E20 67R – 010447

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/66

E20 67R – 010629

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/250/80

E20 67R – 010629

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/59

E20 67R – 010448

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/49

E20 67R – 010448

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/65

E20 67R – 010448

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/70

E20 67R – 010448

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/88

E20 67R – 010630

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/270/73

E20 67R – 010630

Stako

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE ZEW I WEW/300/95

E20 67R – 010926

GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-200-25 E20 67R 01 1058
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-180-25 E20 67R 01 1038
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-190 E20 67R 01 0409 ext.6
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-200 E20 67R 01 0410 ext.13
E20 67R 01 0410 ext.14
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-220 E20 67R 01 0411 ext.13
E20 67R 01 0411 ext.14
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-240 E20 67R 01 0978
E20 67R 01 0978 ext. 02
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-250 E20 67R 01 0552 ext.10
E20 67R 01 0552 ext.11
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-270 E20 67R 01 0689 ext.9
E20 67R 01 0689 ext.10
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-300 E20 67R 01 0979
E20 67R 01 0979 ext. 02
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT.1-250 E20 67R 01 0785 ext.5
E20 67R 01 0785 ext.6
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT.1-270 E20 67R 01 0786 ext.5
E20 67R 01 0786 ext.6
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT.1-300 E20 67R 01 0787 ext.3
E20 67R 01 0787 ext.4
GZWM S.A. zbiornik cyl. LPG ZC-200 E20 67R 01 0549 ext.6
GZWM S.A. zbiornik cyl. LPG ZC-244 E20 67R 01 0550 ext.6
GZWM S.A. zbiornik cyl. LPG ZC-270 E20 67R 01 0490 ext.8
GZWM S.A. zbiornik cyl. LPG ZC-300 E20 67R 01 0619 ext.5
GZWM S.A. zbiornik cyl. LPG ZC-315 E20 67R 01 0407 ext.8
GZWM S.A. zbiornik cyl. LPG ZC-360 E20 67R 01 0408 ext.8
GZWM S.A. zbiornik cyl. LPG ZC-400  E20 67R 01 0621 ext.4
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZTP.1-250 E20 67R 01 0788 ext.5
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZTP-300 E20 67R 01 0982
E20 67R 01 0982 ext. 01
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-650x300x32 E20 67R 01 1087
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-600x220x25 E20*67R01/14*001113*00
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-630x180x30 E20*67R01/14*001131*01
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-630x225x30 E20*67R01/14*001132*01
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-220-30 E20*67R01/14*001050*02
GZWM S.A. zbiornik tor. LPG ZT-200-30 E20*67R01/14*001051*02

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 180/33

E’20 67R-01 1038

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 190/39

E’20 67R-01 0409

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/39

E’20 67R-01 0410

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/41,5

E’20 67R-01 0410

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/45

E’20 67R-01 0410

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/50

E’20 67R-01 0410

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 200/55

E’20 67R-01 0410

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/43,5

E’20 67R-01 0411

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/45

E’20 67R-01 0411

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/51

E’20 67R-01 0411

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/56

E’20 67R-01 0411

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 220/62

E’20 67R-01 0411

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 240/68

E’20 67R-01 0978

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/50

E’20 67R-01 0552

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/54

E’20 67R-01 0552

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/59

E’20 67R-01 0552

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/65

E’20 67R-01 0552

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250/71

E’20 67R-01 0552

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/59

E’20 67R-01 0689

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/64

E’20 67R-01 0689

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/70

E’20 67R-01 0689

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270/78

E’20 67R-01 0689

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 300/88

E’20 67R-01 0979

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 250 (720)/78

E’20 67R-01 0785

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 270 (720)/85

E’20 67R-01 0786

GZWM

Zbiornik na gaz

ZEWNĘTRZNE/ZTW ZTZ 300 (720)/96

E’20 67R-01 0787

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 200/15

E’20 67R-01 0549

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 200/20

E’20 67R-01 0549

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 200/25

E’20 67R-01 0549

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 200/30

E’20 67R-01 0549

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 200/35

E’20 67R-01 0549

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 200/40

E’20 67R-01 0549

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 244/25

E’20 67R-01 0550

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 244/30

E’20 67R-01 0550

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 244/35

E’20 67R-01 0550

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 244/40

E’20 67R-01 0550

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 244/45

E’20 67R-01 0550

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 244/50

E’20 67R-01 0550

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 244/55

E’20 67R-01 0550

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 244/60

E’20 67R-01 0550

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 270/30

E’20 67R-01 0490

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 270/35

E’20 67R-01 0490

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 270/45

E’20 67R-01 0490

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 270/50

E’20 67R-01 0490

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 270/55

E’20 67R-01 0490

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 300/40

E’20 67R-01 0619

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 300/45

E’20 67R-01 0619

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 300/50

E’20 67R-01 0619

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 300/55

E’20 67R-01 0619

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 300/60

E’20 67R-01 0619

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 300/70

E’20 67R-01 0619

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 300/80

E’20 67R-01 0619

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 300/90

E’20 67R-01 0619

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 300/100

E’20 67R-01 0619

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 315/30

E’20 67R-01 0407

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 315/35

E’20 67R-01 0407

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 315/45

E’20 67R-01 0407

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 315/50

E’20 67R-01 0407

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 315/55

E’20 67R-01 0407

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 315/60

E’20 67R-01 0407

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 315/65

E’20 67R-01 0407

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 315/70

E’20 67R-01 0407

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 315/75

E’20 67R-01 0407

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 360/40

E’20 67R-01 0408

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 360/45

E’20 67R-01 0408

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 360/50

E’20 67R-01 0408

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 360/55

E’20 67R-01 0408

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 360/60

E’20 67R-01 0408

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 360/70

E’20 67R-01 0408

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 360/80

E’20 67R-01 0408

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 360/90

E’20 67R-01 0408

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 360/100

E’20 67R-01 0408

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/90

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/100

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/110

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/120

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/130

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/140

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/150

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/160

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/170

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/180

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/190

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/ZC 400/200

E’20 67R-01 0621

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/39

E’20 67R-01 1038

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/41,5

E’20 67R-01 1038

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/45

E’20 67R-01 1038

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/50

E’20 67R-01 1038

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 180/55

E’20 67R-01 1038

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 190/39

E’20 67R-01 0409

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/39

E’20 67R-01 0410

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/41,5

E’20 67R-01 0410

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/45

E’20 67R-01 0410

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/50

E’20 67R-01 0410

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 200/55

E’20 67R-01 0410

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/43,5

E’20 67R-01 0411

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/41,5

E’20 67R-01 0411

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/45

E’20 67R-01 0411

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/50

E’20 67R-01 0411

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 220/55

E’20 67R-01 0411

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 240/68

E’20 67R-01 0978

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/50

E’20 67R-01 0552

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/54

E’20 67R-01 0552

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/59

E’20 67R-01 0552

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/65

E’20 67R-01 0552

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250/71

E’20 67R-01 0552

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/59

E’20 67R-01 0689

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/64

E’20 67R-01 0689

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/70

E’20 67R-01 0689

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270/78

E’20 67R-01 0689

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 300/88

E’20 67R-01 0979

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 250 (720)/78

E’20 67R-01 0785

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 270 (720)/85

E’20 67R-01 0786

GZWM

Zbiornik na gaz

WEWNETRZNE/ZTW ZTZ 300 (720)/96

E’20 67R-01 0786

ELPIGAZ zbiornik tor. LPG 270 E7 67R 01 6027.11
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG 250 E7 67R 01 6027.10
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG 240 E7 67R 01 6027.09
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG 230 E7 67R 01 6027.08
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG 220 E7 67R 01 6027.07
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG 200 E7 67R 01 6027.06
ELPIGAZ zbiornik tor .LPG 190 E7 67R 01 6027.05
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG 180 E7 67R 01 6027.04
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG 300 E7 67R 01 6027.12
ELPIGAZ zbiornik cyl. LPG 200 E7 67R 01 02849-05
ELPIGAZ zbiornik cyl. LPG 244 E7 67R 01 02849-06
ELPIGAZ zbiornik cyl. LPG 270 E7 67R 01 02849-07
ELPIGAZ zbiornik cyl. LPG 300 E7 67R 01 02849-09
ELPIGAZ zbiornik cyl. LPG 315 E7 67R 01 02849-10
ELPIGAZ zbiornik cyl. LPG 360 E7 67R 01 02849-11
ELPIGAZ zbiornik cyl. LPG 400 E7 67R 01 02849-12
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG H 180 E7 67R 01 6027.04
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG H 190 E7 67R 01 6027.05
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG H 200 E7 67R 01 6027.06
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG H 220 E7 67R 01 6027.07
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG H 230 E7 67R 01 6027.08
ELPIGAZ  zbiornik tor. LPG H 240 E7 67R 01 6027.09
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG H 250 E7 67R 01 6027.10
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG H 270 E7 67R 01 6027.11
ELPIGAZ zbiornik tor. LPG H 300 E7 67R 01 6027.12

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/50

E7 67R-0102849-05

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/70

E7 67R-0102849-05

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/75

E7 67R-0102849-05

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/200/90

E7 67R-0102849-05

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/244/50

E7 67R-0102849-06

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/244/70

E7 67R-0102849-06

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/244/75

E7 67R-0102849-06

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/244/90

E7 67R-0102849-06

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/50

E7 67R-0102849-07

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/70

E7 67R-0102849-07

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/75

E7 67R-0102849-07

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/270/90

E7 67R-0102849-07

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/300/50

E7 67R-0102849-09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/300/70

E7 67R-0102849-09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/300/75

E7 67R-0102849-09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/300/90

E7 67R-0102849-09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/50

E7 67R-0102849-10

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/70

E7 67R-0102849-10

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/75

E7 67R-0102849-10

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/315/90

E7 67R-0102849-10

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/50

E7 67R-0102849-11

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/70

E7 67R-0102849-11

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/75

E7 67R-0102849-11

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/360/90

E7 67R-0102849-11

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/50

E7 67R-0102849-12

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/70

E7 67R-0102849-12

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/75

E7 67R-0102849-12

Elpigaz

Zbiornik na gaz

CYLINDRYCZNE/400/90

E7 67R-0102849-12

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/180/34 – 42

E7 67R-01 6027.04 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/180/43 -51

E7 67R-01 6027.04 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/180/48-59

E7 67R-01 6027.04 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/190/36-44

E7 67R-01 6027.05 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/190/45-53

E7 67R-01 6027.05 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/190/51-62

E7 67R-01 6027.05 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/200/38-47

E7 67R-01 6027.06 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/200/48-58

E7 67R-01 6027.06 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/200/55-67

E7 67R-01 6027.06 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/220/42-53

E7 67R-01 6027.07 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/220/54-63

E7 67R-01 6027.07 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/220/59-75

E7 67R-01 6027.07 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/230/44-55

E7 67R-01 6027.08 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/230/56-66

E7 67R-01 6027.08 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/230/63-78

E7 67R-01 6027.08 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/240/46-58

E7 67R-01 6027.09 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/240/59-69

E7 67R-01 6027.09 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/240/66-83

E7 67R-01 6027.09 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/250/47-59

E7 67R-01 6027.10 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/250/60-74

E7 67R-01 6027.10 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/250/70-87

E7 67R-01 6027.10 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/270/53-67

E7 67R-01 6027.11 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/270/68-81

E7 67R-01 6027.11 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/270/78-95

E7 67R-01 6027.11 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/300/60-75

E7 67R-01 6027.12 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/300/76-92

E7 67R-01 6027.12 10/09

Elpigaz

Zbiornik na gaz

TOROIDALNE/300/88-107

E7 67R-01 6027.12 10/09

BORMECH

zbiornik tor.LPG

TW-200

E20 67R 01 0802

BORMECH zbiornik TW230 E20 67R 01 0803
BORMECH zbiornik TW-250 E20 67R 01 0804
BORMECH zbiornik TW-270 E20 67R 01 0805
BORMECH zbiornik tor.LPG TZ-200 E20 67R 01 0806
BORMECH zbiornik TZ-230 E20 67R 01 0807
BORMECH zbiornik TZ-250 E20 67R 01 0807
BORMECH zbiornik TZ-270 E20 67R 01 0809
BORMECH zbiornik TZ-180 E20 67R 01 0603
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-180 E20 67R 01 0547

BORMECH

zbiornik cyl. LPG

W1

E20 67R 01 0495 ext.3

BORMECH

zbiornik

DW-02

E20 67R 01 0688

BORMECH zbiornik tor. LPG TW 10 E20 67R 01 0247 ext.2
BORMECH zbiornik TZ-225 E20 67R 01 0856
BORMECH zbiornik TW-225 E20 67R 01 0855
BORMECH zbiornik TZ-190 E20 67R 01 0854
BORMECH zbiornik TW-190 E20 67R 01 0853
BORMECH zbiornik tor. LPG TP-200 E20 67R 01 0914
BORMECH zbiornik tor. LPG TP-230 E20 67R 01 0915
BORMECH zbiornik tor. LPG TP-250 E20 67R 01 0916
BORMECH zbiornik tor. LPG TP-270 E20 67R 01 0917
BORMECH zbiornik tor. LPG TP-225 E20 67R 01 1031
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-300 E20 67R 01 0954
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-200 E20 67R 01 0802 ext.1
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-225 E20 67R 01 0855 ext.1
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-250 E20 67R 01 0804 ext.2
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-270 E20 67R 01 0805 ext.2
BORMECH zbiornik tor. LPG TW 180 E20 67R 01 0547 ext.2
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-230 E20 67R 01 0803
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1S E20 67R 01 1060
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1A E20 67R 01 1061
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1B E20 67R 01 1062
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1C E20 67R 01 1063
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1D E20 67R 01 1064
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1E E20 67R 01 1065
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T4A E20 67R 01 1066
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T4B E20 67R 01 1067
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T4C E20 67R 01 1068
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T4D E20 67R 01 1069
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T4E E20 67R 01 1070
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2S E20 67R 01 1088
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2A E20 67R 01 1089
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2B E20 67R 01 1090
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2C E20 67R 01 1091
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2E E20 67R 01 1092
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2F E20 67R 01 1093
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T3S E20 67R 01 1094
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T3A E20 67R 01 1095
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T3B E20 67R 01 1096
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T7A E20 67R 01 1097
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T5A E20 67R 01 1098
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T5B E20 67R 01 1099
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T5C E20 67R 01 1100
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T5E E20 67R 01 1101
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T5F E20 67R 01 1102
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T6A E20 67R 01 1103
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T6B E20 67R 01 1104
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T8A E20 67R 01 1105
BORMECH zbiornik tor. LPG T15A E20*67R01/14*001109*00
BORMECH zbiornik tor. LPG T15B E20*67R01/14*001110*00
BORMECH zbiornik tor. LPG T15C E20*67R01/14*001111*00
BORMECH zbiornik tor. LPG T15D E20*67R01/14*001112*00
BORMECH zbiornik tor. LPG T12S E20*67R01/15*001114*00
BORMECH zbiornik tor. LPG T12M E20*67R01/15*001115*00
BORMECH zbiornik tor. LPG T12L E20*67R01/15*001116*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10S E20*67R01/15*001119*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10A E20*67R01/15*001120*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10B E20*67R01/15*001121*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10C E20*67R01/15*001122*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10D E20*67R01/15*001123*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10E E20*67R01/15*001124*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T9A E20*67R01/15*001125*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T9B E20*67R01/15*001126*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T9C E20*67R01/15*001127*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T9D E20*67R01/15*001128*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T9E E20*67R01/15*001129*00
BORMECH zbiornik tor. LPG T15A E20*67R03/00*001109*01
BORMECH zbiornik tor. LPG T15B E20*67R03/00*001110*01
BORMECH zbiornik tor. LPG T15C E20*67R03/00*001111*01
BORMECH zbiornik tor. LPG T15M E20*67R03/00*001117*01
BORMECH zbiornik tor. LPG T15L E20*67R03/00*001118*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T11A E20*67R03/00*001134*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T11B E20*67R03/00*001135*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T11C E20*67R03/00*001136*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T11D E20*67R03/00*001137*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T11E E20*67R03/00*001138*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T14A E20*67R03/00*001139*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T14B E20*67R03/00*001140*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T14C E20*67R03/00*001141*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T14D E20*67R03/00*001142*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T14E E20*67R03/00*001143*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T16A E20*67R03/00*001144*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T16B E20*67R03/00*001145*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T16C E20*67R03/00*001146*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T16D E20*67R03/00*001147*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T16E E20*67R03/00*001148*01
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-250 E20*67R03/00*000804*04
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-270 E20*67R03/00*000805*04
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-300 E20*67R03/00*000954*02
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T4A E20*67R03/00*001066*03
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T4B E20*67R03/00*001067*03
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T4C E20*67R03/00*001068*03
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T4D E20*67R03/00*001069*03
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T4E E20*67R03/00*001070*03
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T5A E20*67R03/00*001098*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T5B E20*67R03/00*001099*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T5C E20*67R03/00*001100*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T5E E20*67R03/00*001101*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T5F E20*67R03/00*001102*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T6A E20*67R03/00*001103*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T6B E20*67R03/00*001104*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T8A E20*67R03/00*001105*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1S E20*67R03/00*001060*03
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1A E20*67R03/00*001061*03
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1B E20*67R03/00*001062*03
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1C E20*67R03/00*001063*03
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1D E20*67R03/00*001064*03
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T1E E20*67R03/00*001065*03
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2S E20*67R03/00*001088*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2A E20*67R03/00*001089*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2B E20*67R03/00*001090*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2C E20*67R03/00*001091*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2E E20*67R03/00*001092*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T2F E20*67R03/00*001093*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T3S E20*67R03/00*001094*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T3A E20*67R03/00*001095*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T3B E20*67R03/00*001096*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T7A E20*67R03/00*001097*01
BORMECH zbiornik tor. LPG T12S E20*67R03/00*001114*01
BORMECH zbiornik tor. LPG T12M E20*67R03/00*001115*01
BORMECH zbiornik tor. LPG T12L E20*67R03/00*001116*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10S E20*67R03/00*001119*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10A E20*67R03/00*001120*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10B E20*67R03/00*001121*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10C E20*67R03/00*001122*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10D E20*67R03/00*001123*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T10E E20*67R03/00*001124*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T9A E20*67R03/00*001125*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T9B E20*67R03/00*001126*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T9C E20*67R03/00*001127*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T9D E20*67R03/00*001128*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T9E E20*67R03/00*001129*01
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T13S E20*67R03/00*001149*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T13A E20*67R03/00*001150*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T13B E20*67R03/00*001151*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T13C E20*67R03/00*001152*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T13D E20*67R03/00*001153*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTW T13E E20*67R03/00*001154*00
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-250 E20*67R03/00*000804*04
BORMECH zbiornik tor. LPG TW-270 E20*67R03/00*000805*04
BORMECH zbiornik tor. LPG T15D E20*67R01/14*001112*00
BORMECH zbiornik walcowy DW-02 E20*67R03/01*000688*01
BORMECH zbiornik walcowy ZW 244 E20*67R03/01*001161*00
BORMECH zbiornik walcowy ZW 270 E20*67R03/01*001162*00
BORMECH zbiornik walcowy ZW 300 E20*67R03/01*001163*00
BORMECH zbiornik walcowy ZW 315 E20*67R03/01*001164*00
BORMECH zbiornik tor. LPG T15S E20*67R03/01*001165*00
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T14S E20*67R03/01*001166*00
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T11S E20*67R03/01*001167*00
BORMECH zbiornik tor. LPG TP T16S E20*67R03/01*001168*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T6S E20*67R03/01*001169*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T5S E20*67R03/01*001170*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T4S E20*67R03/01*001171*00
BORMECH zbiornik tor. LPG ZTZ T9S E20*67R03/01*001172*00

Bormech

Zbiornik na gaz

Pełny/650/58/200

E2067R-010914

Bormech

Zbiornik na gaz

Pełny/650/64/230

E2067R-010915

Bormech

Zbiornik na gaz

Pełny/650/72/250

E2067R-010916

Bormech

Zbiornik na gaz

Pełny/650/78/270

E2067R-010917

Bormech

Zbiornik na gaz

Pełny/680/60/200

E2067R-010914

Bormech

Zbiornik na gaz

Pełny/680/69/225

E2067R-011031

Bormech

Zbiornik na gaz

Pełny/680/77/250

E2067R-010916

Bormech

Zbiornik na gaz

Pełny/680/84/270

E2067R-010917

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/720/98/300

E2067R-010954

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/630/48/200

E2067R0-10802

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/630/55/225

E2067R-010855

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/630/62/250

E2067R-010804

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/630/67/270

E2067R-010805

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/600/44/200

E2067R-010802

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/600/50/225

E2067R-010855

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/600/55/250

E2067R-010804

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/600/60/270

E2067R-010805

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/580/41/200

E2067R-010802

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/565/34/180

E2067R-010547

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/650/52/200

E2067R-010802

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/650/59/230

E2067R-010803

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/650/67/250

E2067R-010804

Bormech

Zbiornik na gaz

Wewnetrzny/650/72/270

E2067R-010805

Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T3S 580-180 E20 67R03-00 001094
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T3A 580-200 E20 67R03-00 001095
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T3B 580-225 E20 67R03-00 001096
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T2S 600-180 E20 67R03-00 001088
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T2A 600-190 E20 67R03-00 001089
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T2B 600-200 E20 67R03-00 001090
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T2C 600-225 E20 67R03-00 001091
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T2E 600-250 E20 67R03-00 001092
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T2F 600-270 E20 67R03-00 001093
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T1S 630-180 E20 67R03-00 001060
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T1A 630-200 E20 67R03-00 001061
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T1B 630-225 E20 67R03-00 001062
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T1C 630-250 E20 67R03-00 001063
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T1D 630-270 E20 67R03-00 001064
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T1E 630-300 E20 67R03-00 001065
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T10S 650-180 E20 67R03-00 001119
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T10A 650-200 E20 67R03-00 001120
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T10B 650-230 E20 67R03-00 001121
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T10C 650-250 E20 67R03-00 001122
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T10D 650-270 E20 67R03-00 001123
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T10E 650-300 E20 67R03-00 001124
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T13S 680-180 E20 67R03-00 001149
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T13A 680-200 E20 67R03-00 001150
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T13B 680-225 E20 67R03-00 001151
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T13C 680-250 E20 67R03-00 001152
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T13D 680-270 E20 67R03-00 001153
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny ZTW T13E 680-300 E20 67R03-00 001154
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny T12S-720-180 E20 67R03-00 001114
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny T12M-720-200 E20 67R03-00 001115
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny T12L-720-230 E20 67R03-00 001116
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny wewnętrzny  T12C 720-300 E20 67R03-00 000954
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T8A 565-180 E20 67R03-00 001105
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T6A 580-200 E20 67R03-00 001103
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T6B 580-225 E20 67R03-00 001104
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T5A 600-190 E20 67R03-00 001098
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T5B 600-200 E20 67R03-00 001099
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T5C 600-225 E20 67R03-00 001100
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T5E 600-250 E20 67R03-00 001101
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T5F 600-270 E20 67R03-00 001102
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T4A 630-200 E20 67R03-00 001066
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T4B 630-225 E20 67R03-00 001067
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T4C 630-250 E20 67R03-00 001068
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T4D 630-270 E20 67R03-00 001069
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T4E 630-300 E20 67R03-00 001070
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T9A 650-200 E20 67R03-00 001125
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T9B 650-230 E20 67R03-00 001126
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T9C 650-250 E20 67R03-00 001127
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T9D 650-270 E20 67R03-00 001128
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny zewnętrzny ZTZ T9E 650-300 E20 67R03-00 001129
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T16A 630-200 E20 67R03-00 001144
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T16B 630-225 E20 67R03-00 001145
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T16C 630-250 E20 67R03-00 001146
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T16D 630-270 E20 67R03-00 001147
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T16E 630-300 E20 67R03-00 001148
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T11A 650-200 E20 67R03-00 001134
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T11B 650-230 E20 67R03-00 001135
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T11C 650-250 E20 67R03-00 001136
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T11D 650-270 E20 67R03-00 001137
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T11E 650-300 E20 67R03-00 001138
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T14A 680-200 E20 67R03-00 001139
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T14B 680-225 E20 67R03-00 001140
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T14C 680-250 E20 67R03-00 001141
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T14D 680-270 E20 67R03-00 001142
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny TP T14E 680-300 E20 67R03-00 001143
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny T15M 720-200 E20 67R03-00 001117
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny T15L 720-230 E20 67R03-00 001118
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny T15A 720-250 E20 67R03-00 001109
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny T15B 720-270 E20 67R03-00 001110
Bormech Zbiornik na gaz Toroidalny pełny zewnętrzny T15C 720-300 E20 67R03-00 001111

WIELOZAWORY

Tomasetto

Wielozawór

AT 02

E8 67R-013018

Lovato

Wielozawór

305

E4 67R-0194004

ALEX Sp. z o.o.

Wielozawór

OCTOPUS

E8 67R 01 10574 class 3

OBUDOWA WIELOZAWORU

Tomasetto

Obudowa wielozaworu

AT 03

E8 67R-013037

Lovato

Obudowa wielozaworu

VB 01

E8 67R-0194002

Elpigaz

Obudowa wielozaworu

DZT-Px

E8 67R-01 5462

Bormech

Obudowa wielozaworu, Obudowa gazoszczelna

DT-01.09

E20 67R-0100479

Remvalda

Obudowa wielozaworu

T02

E20 67R 010691 Ext. 01

WLEW PALIWA
MIMSUNAR Wlew paliwa   E7 67R 01 8422 10 ext.8

ZAWÓR TANKOWANIA

Tomasetto

Zawór tankowania

N/A

E8 67R-011546 Ext. 3

Tomasetto

Zawór tankowania

AT 08

E8 E67-013868

Tomasetto

Zawór tankowania

MOD.AT08

E8 67R 01 3868 ext.2

Lovato

Zawór tankowania

BC 00

E8 67R-013037

ZAWÓR ODCINAJĄCY
ALEX Sp. z o.o. Zawór odcinający 07-LPG-MAX E20 67R 01 0955
VALTEK Zawór odcinający 01, 03, 04, 05, 06, 07 E4 67R 01 0041 ext.17
Tomasetto Zespół filtra / Zawór odcinający MOD-EGV 01 E8 67R 01 3599
OMB SALERI Zespół filtra LPG / Zawór odcinający B2 wariant: MB2,GB2,EB2,FB2 E8 67R 01 4327
OMB SALERI Zespół filtra LPG / Zawór odcinający B2 E8 67R 01 4327
       

REDUKTOR PAROWNIK / REGULATOR CIŚNIENIA

Lovtec

Reduktor parownik / regulator ciśnienia

RE – 02

E4 67R-0192006 ext.03

Lovato

Reduktor parownik / regulator ciśnienia

RG 80

E4 67R-0192006 ext.04

ALEX Sp. z o.o.

Reduktor parownik / regulator ciśnienia

SHARK 1200, 1500

E20 67R-010951
E20 67R 01 0951 ext.2

ALEX Sp. z o.o.

Reduktor parownik / regulator ciśnienia

BFE 1200 / BFE 1500 / ADAPT

E8*67R03/00*13007*00

ALEX Sp. z o.o.

Reduktor parownik / regulator ciśnienia

TURBOT

E8 67R-018644

Tomasetto

Reduktor parownik / regulator ciśnienia / zawór odcinający

AT 07

E8 67R-013824 ext.1

Tomasetto

Reduktor parownik / regulator ciśnienia

AT 09 Alaska, Artic

E8 67R-014066

Tomasetto

Reduktor parownik / regulator ciśnienia / zawór odcinający / zespół filtra

MOD.AT09

E8 67R 01 4066

Zavoli

Reduktor parownik / regulator ciśnienia

Zeta

E13 67R-010276

EmmeGas

Reduktor parownik / regulator ciśnienia

ML94 E2R, ML94 EP

E4 67R 01 94015 ext.2

KME

Reduktor parownik / regulator ciśnienia / zawór odcinający

Red.1 (Silver, Gold)

E8 67R 01 3949 ext.1
E8*67R01/14*3949*07

Romano s.r.l.

Reduktor parownik / regulator ciśnienia

PRIS/00

E13 67R 010149 ext. 2

Prins

Reduktor parownik / regulator ciśnienia

P1/VSI

E4 67R 01 0054 ext.1

HL Propan

Reduktor parownik / regulator ciśnienia

MAGIC III

E20 67R 01 0896 ext.1

ZAWÓR ODCINAJĄCY

Lovato

Zawór odcinający

EV 01

E13 67R-010121

Lovato

Zawór odcinający

EV 00

E13 67R-010122

Lovato

Zawór odcinający

EV 02

E13 67R-010123

Valtek

Zawór odcinający

01, 04, 05

E4 67R-010041

ALEX Sp. z o.o.

Zawór odcinający

07-LPG-MAX

E20 67R-010955

Tomasetto

Zawór odcinający

Mod – Egv 01

E8 67R-013599

OMB Saleri

Zawór odcinający

B2 (MB2, GB2, EB2, FB2)

E8 67R-014327

MIESZALNIK

Tomasetto

Mieszalnik

Elektroniczny

E8 67R-014327

Tomasetto

Mieszalnik

IG 1

E8 67R-013165

ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA (STEROWNIK)

LPG TECH

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

TECH warianty: 100, 200, 300, 400, 500, TECH-OBD Interface

E8 67R 01 6025

Tartarini

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

Tec 98-99

E13 67R-010109

Lovtec

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

Lovteco

E13 67R-010086

KME

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

Bingo-S

E3 67R 01 3511
E8 67R 01 3511 ext.1

KME

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

Bingo-S, Bingo-M

E8 67R 01 3511 ext.1

KME

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

DIEGO

E8 67R 01 3787

Lecho

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

SEC warianty 4,6,8

E8 67R-014313 ext.1

Lecho

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

SEC wersja – Mini SEC

E8 67R-014313 ext.3

AC

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

Stag 300

E8 67R-014289

AC

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

Stag-4

E8 67R-014903

AC

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

Stag2-X (2-W,2-G,2-L)

E8 67R-013608

AC

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

Stag-X (Stag 100, Stag 50)

E8 67R-013654

AC

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

Stag L plus

E8 67R-014774

GPGA Instal Gaz

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

Eureka 4

E8 67R-013910

Auto-Gaz Centrum

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

JZ-2005/4, JZ-2005/6, JZ-2005/8

E8 67R 01 4229

APP Studio

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

AGIS 18

E8 67R-014020

ALEX Sp. z o.o.

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

OPTIMA (ECO-TEC, PRO-TEC)

E8 67R-016560

A.E.B.

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

ICU, DI 60

E3 67R 016019 ext. 10
E3 67R 01 6019 ext.15

ALEX Sp. z o.o.

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

OPTIMA

E8 67R 01 6560
E8 67R 01/13 6560 02

ALEX Sp. z o.o.

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

OPTIMA PICO

E8 67R01/13 6560 02

E8 110R00/09 6561 02

E8 10R05/01 11512 00

ALEX Sp. z o.o.

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

OPTIMA (nano, EXPERT)

E8 67R-016560

E8 110R-006561

ALEX Sp. z o.o.

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

IDEA

E8 67 R – 019797

ALEX Sp. z o.o.

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

ALEX by AEB:
ALEX 32 by AEB
ALEX 48 by AEB
ALEX 48 OBD by AEB
ALEX 56 OBD by AEB

E3 110R-006039

E3 67R-016019

E3 10R-036345

Prins

Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik)

VSI

E4 67R 01 0098

Prins Elektroniczna jednostka sterująca (sterownik) VSI 2 E4 67R 01 0098 ext.3

EMULATOR CIŚNIENIA PALIWA

Lovato

Emulator

Emul

E13 67R-010157

Autronik

Emulator

AL. 700

E8 67R-013302

Autronik

Emulator

AL. 604

E8 67R-013200

Autronik

Emulator

AL. 600

E8 67R-013300

AC

Emulator

Stag2-E4, Stag2-E6

E8 67R-013608

AC

Emulator

Stag-EU4, Stag-EU6, Stag-E1-2

E8 67R-013654

PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA PALIWA (CENTRALKA)

Lovato

Przełącznik

Lovo2K

E13 67R-010120

Lovtec

Przełącznik

M-17

E13 67R-010084

PRZEWÓD

ITR

Przewód

L.P.G. ITR

E13 67R-010128

Faro

Przewód

M-17

E13 67R-010299

Faro

Przewód giętki

H2

E13 67R 01 0299

TAN KAUCUK SANAYI VE TICARET

Przewód giętki

SINIF 2

E37 67R 01 0140 ext.2
E37 67R 01 0140 ext.3

ALEX Sp. z o.o.

Przewód elastyczny

GAS8F416

E20 67R-011000

ALEX Sp. z o.o.

Przewód elastyczny

GAS6F316

E20 67R-010998

ALEX Sp. z o.o.

Przewód elastyczny

GAS8P416

E20 67R-011001

ALEX Sp. z o.o.

Przewód elastyczny

GAS6P316

E8 67R 01 0999

Fagumit

Przewód elastyczny

LPG Fagumit kl. 2 Fi12, Fi19

E20 67R-010521

CZUJNIK CIŚNIENIA I TEMPERATURY / MAPSENSOR
ALEX Sp. z o.o. Czujnik ciśnienia i temperatury / Mapsensor PTS01 E20 67R-010961
ALEX Sp. z o.o. Czujnik ciśnienia i temperatury / Mapsensor PTS02 E8 67R02/00 11419 00
E8 110R03/00 11420 00

ZESPÓŁ FILTRA LPG / FILTR LPG

Certools

Zespół filtra LPG

F779

E20 67R-010663 ext. 3
E20 67R-010663 ex. 4

ZWM Czaja

Zespół filtra LPG

FL-01 / FL01

E20 67R 01 0703 ext.7
E20 67R-010703 ext. 8

ALEX Sp. z o.o.

Zespół filtra LPG

Ultra 360°

E8 67R-017075
E8 67R 01 7075 ext. 02

Prins

Zespół filtra LPG / Czujnik ciśnienia / Czujnik temperatury

VSI T1, T2

E4 67R 01 0096 ext.4

WTRYSKIWACZ / LISTWA WTRYSKOWA

Valtek

Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa / Zespół dawkujący gaz

Valtek 30

E4 67R 01 0104 ext.6

HANA

Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa / Zespół wtrysku gazu

H2000

E4 67R-010213

Matrix

Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa / Urządzenie wtrysku gazu

Matrix MJ

E13 67R 01 0167 ext.6

ALEX Sp. z o.o.

Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa / Urządzenie wtrysku gazu / Magistrala paliwowa

Barracuda

E8 67R-01 6407
E8 67R 01 6407 ext.06

ALEX Sp. z o.o.

Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa / Urządzenie wtrysku gazu / Listwa paliwowa

Napoleon

E8 67R-017057

ALEX Sp. z o.o.

Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa / Urządzenie wtrysku gazu

RAIL-001

E20 110R-000033

E20 67R-010905

ALEX Sp. z o.o.

Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa

FLIPPER / RAIL-002

E8 67R02 11417 00

E8 110R 11418 00

ALEX Sp. z o.o.

Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa / Urządzenie wtrysku gazu / Magistrala paliwowa

RAIL

E8*67R02/00*11417*00

ALEX Sp. z o.o.

Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa

Super B

E8*67R03/00*12446*00

OMVL

Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa / Urządzenie wtrysku gazu

Super Light Rail

E4 67R 01 0199
E4-67R-010199 ext. 04

Prins Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa / Urządzenie wtrysku gazu Keihin E4 67R 01 0092 ext.3
Prins Wtryskiwacz / Listwa wtryskowa / Urządzenie wtrysku gazu / Magistrala paliwowa PRINS FUEL RAIL E4 67R 01 0093 ext.4
E4 67R 01 0093 ext.5
ELEKTROZAWÓR
AC Elektrozawór STAG E01 E8 67R-019617 class 3
MAGISTRALA PALIWOWA
ALEX Sp. z o.o. Magistrala paliwowa ALEX BD12XP E8 67R 01 6409
E8 67R 01 6409 ext. 01
OBUDOWA GAZOSZCZELNA
BORMECH Obudowa gazoszczelna DT-01.09 E20 67R 01 00479
ELPIGAZ Obudowa gazoszczelna DZT-Px E8 67R 01 5462
REMVALDA Obudowa gazoszczelna T02 E20 67R 01 0691 ext.1