Kontrola ITS/TDT

Kontrola zgodności montażu wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. 2014 poz. 1813 z późn. zm.). Kontrolę taką, po uprzednim uzgodnieniu terminu, przeprowadzają pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Zakres i sposób przeprowadzania kontroli znajduje się w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. 2014 poz. 1813 z późn. zm.).

 

Metody zapewnienia doboru kompletacji instalacji gazowej

Zasady montażu instalacji gazowych przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

System kontroli montażu instalacji gazowych przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Protokół montażu i kontroli montażu instalacji LPG

Zgłoszenie reklamacji

Karta kontroli warsztatu w ramach sieci zakładów ph alex Tadeusz Ożarowski

System analizy wyników badań pod kątem sprawdzenia i zapewnienia zgodności montażu z typem pojazdu, który uzyskał świadectwo homologacji

Umowa z warsztatem

Karta przyjęcia samochodu do warsztatu

Zgłoszenie zakładu do sieci partnerskich zakładów montujących