Ogłaszamy przetarg na wykonanie prac budowlano-remontowych polegających na wymianie konstrukcji dachu oraz remoncie hali przemysłowej na terenie firmy ALEX Sp. z o.o. przy ul. Przędzalnianej 8a w Białymstoku.

Niezbędne informację do przygotowania oferty zostaną udostępnione wg zapytania przez osobę kontaktową.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2024 o godzinie 10.00 w Dziale firmy Alex Sp. z o.o. przy ul. Przędzalnianej 8a w Białymstoku.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20.05.2024 w postaci ogłoszenia.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać oferty drogą elektroniczną z zaznaczeniem w temacie „Oferta budowlana hali przemysłowej”.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Olga Sielwicz, nr tel.+48 510263648, adres mailowy: olga.sielwicz@autogas-alex.com