Warunki wpisu

Firma ALEX dokonuje wpisów na listę homologacyjną PL*0052*00/G

 

Niezbędnym wyposażeniem warsztatu montującego instalacje gazowe w samochodach są:

  • wieloskładnikowy analizator spalin – posiadający ważne świadectwo legalizacji,
  • elektroniczny detektor gazu – posiadający certyfikat CE.

 

Firma ubiegająca się o wpis na listę zakładów uprawnionych do montażu powinna przesłać do ALEX następujące dokumenty:

  • karta zgłoszeniowa
  • kserokopia faktury zakupu analizatora spalin
  • aktualne świadectwo legalizacji analizatora
  • kserokopia faktury zakupu elektronicznego detektora gazu i certyfikatu CE
  • kserokopie dokumentów firmy: wpis do ewidencji lub odpis z KRS, NIP, REGON