Projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0423/23 pn.: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych form wtryskowych”

w ramach RPOWP na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach


Realizację projektu zaplanowano na okres od 2023-07-21 do 2023-10-31.
Całkowita wartość projektu: 7 682 231,33 zł. Wydatki kwalifikowalne 6 245 716,53 zł. Współfinansowanie UE: 3 122 858,26 zł.

 

>> Zobacz ofertę: Produkcja Form Wtryskowych <<