logówki unia flaga RP plus godło podlaskie

Projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0374/20 pn.:
„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego wtryskiwacza LPG”

w ramach RPOWP na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach


Realizację projektu zaplanowano na okres od 2021-01-01 do 2022-12-31.
Całkowita wartość projektu: 14 207 938,66 zł. Wydatki kwalifikowalne: 11 551 169,64 zł. Współfinansowanie UE: 6 584 166,69 zł.