logówki unia flaga RP plus godło podlaskie

Projekt „Dotacje na kapitał obrotowy dla ALEX Sp. z o.o.”

Nr umowy POPW.01.05.00-20-0169/20-00
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy


Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Realizację projektu zaplanowano na okres od 2020-08-01 do 2020-10-31.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, a dofinansowanie wynosi 314 699,31 zł.