logówki unia flaga RP plus PARP

 Akademia Menadżera Innowacji  (III edycja)

Umowa o udzielenie wsparcia AMI.02.21_0046/21_EIII


Realizację projektu zaplanowano na okres od 2021-07-14 do 2021-12-16.
Całkowita wartość projektu: 81 609,14 zł. Wkład pieniężny: 16 321,84 zł. Współfinansowanie UE: 65 287,30 zł.