Optima 2.17 Changelog (19.01.2024)

 1. Po zainstalowaniu aktualizacji, koniecznie przywróć ustawienia fabryczne sterownika.
 2. Dodano wtryskiwacz Super B do listy wtryskiwaczy.
 3. Rozszerzono opcję „Wyłącz przed zapętleniem” > Możliwość ustawienia % wypełnienia cyklu pracy.
 4. Poprawiono błąd zliczania poziomu gazu, przy małej ilości gazu w zbiorniku.
 5. Poprawiono charakterystykę pracy wtryskiwacza Barracuda.

ALEX SETUP 17.17 Changelog (16.01.2024)

 1. Gotowe ustawienia dla niektórych kodów silnika > Dodano listę gotowych ustawień dla pewnych rodzajów kodów silnika, co może ułatwić konfigurację dla instalatorów.
 2. OpcjaHybryda„.
 3. Ustawianie kąta podania gazu w zależności od otwarcia wtryskiwaczy benzynowych > Dodano możliwość dostosowania kąta podania gazu w zależności od kąta otwarcia wtryskiwaczy benzynowych.
 4. Maksymalny dopuszczalny czas wtryskuMax MPI” > Dodano opcję określenia maksymalnego czasu trwania wtrysku.
 5. Wymuszenie pracy „MPI na gazie”> Dodano funkcję, która pozwala na wymuszenie pracy na gazie MPI (Multi-Point Injection).
 6. Testowa opcja zliczania udziału benzyny „Udział benzyny” > Dodano opcję monitorowania i zliczania zużycia benzyny podczas pracy na gazie. Udział benzyny może być wyświetlany zarówno w trybie „Chwilowym”, pokazując aktualne zużycie, jak i w trybie „Od uruchomienia”, gdzie udział benzyny jest liczony od momentu przełączenia na zasilanie gazowe.

Zmiany w firmware i aplikacji w wersji Optima 2.16.2 (12.06.2023)

Zmiany dla aplikacji Optima 2.16.2

 1. Nowa autokalibracja. Sterownik wylicza podczas kalibracji korektę biegu jałowego oraz mnożnik. W przypadku montażu wtryskiwaczy Barracuda w większości przypadków samochód jest gotowy do jazdy po autokalibracji.
 2. W sterownikach ALEX OPTIMA EXPERT dodano opcję Hybryda.
 3. Dodano regulację Domieszki benzyny.
 4. Dodano regulację funkcji Minimalnej temperatury gazu.
 5. Dodano możliwość wywołania okna z dowolnymi odczytami, poprzez dwukrotne kliknięcie w oknie odczytów. Zobacz film instruktażowy.
 6. Dodano czujnik poziomu gazu ALEX HS do listy czujników.
  UWAGA!!! Aby czujnik działał prawidłowo należy zaznaczyć opcję Zasilania z elektrozaworu. Odświeżenie po zatankowaniu zbiornika następuje po około 15 sekundach po przełączeniu na gaz. Zobacz film.
 7. Dodano procentowe uśrednienie wyświetlania wskazania poziomu gazu. Zmiana LED co 25%.
  UWAGA!!! Wartość zmienia się w czasie rzeczywistym, tylko podczas otwartego okna Regulacji wskaźnika gazu. Zobacz film.
 8. Poprawiono działanie okna Serwis.
 9. Dodano wsparcie sterownika ALEX OPTIMA EXPERT 6 cyl. lub 8 cyl. MPI 4-cylindrowe, z 8 wtryskiwaczami benzyny, na 4 wtryskiwaczach gazu oraz 3-cylindrowe, z 6 wtryskiwaczami benzyny, na 3 wtryskiwaczach gazu. Umożliwiono obsługę silników w samochodach:
  • Nissan
  • Suzuki
  • Hyundai DPI
  • Toyota.
 10. Dokładniejsze działanie Dotrysku benzyny.

Zmiany firmware V16
> Zmiany związane z nowymi opcjami programu oraz zgłaszanymi problemami.


Zmiany w firmware i aplikacji w wersji Optima 2.14 (17.01.2022)

Zmiany dla aplikacji Optima 2.14

 1. Zakładka Serwis: dodano licznik awaryjnych uruchomień na gazie.
 2. W przypadku zmiany jakichkolwiek korekt poza fabryczne, np. korekt od obrotów, zakładka podświetla się na zielono.
 3. Zakładka Mapa: dodano tablicę % dotrysku benzyny w zależności od ciśnienia kolektora.
 4. Czujniki: dodano nowe typy czujników ciśnienia: 6 bar oraz 7 bar.
 5. Dodano opcję wzbogacenia / zubożenia przy przyśpieszeniu.
 6. Zakładka Rodzaj Paliwa: dodano CNG + wariator, w przypadku kiedy używamy wariatora kąta zapłonu.
 7. Typ sterowania wtrysku benzyny: dodano opcję wyprzedzania sekwencji wtrysku gazu.
 8. Dodano dla OPTIMA PICO: 
  1. szybki start
  2. zubożenie na zimnym
  3. wzbogacenie / zubożenie
 9. Obsługa połączenia dwóch sterowników OPTIMA EXPERT MASTER-SLAVE ( Schemat do pobrania).

Zmiany firmware V14

 • Zmiany związane z nowymi opcjami aplikacji.
 • Poprawiono poprawność uśredniania wskazania oraz algorytm tankowania zbiornika.
 • Dodane firmware dla Toyota 3 cyl. z 6 wtryskiwaczami benzyny.
 • Dodano firmware MASTER-SLAVE dla sterownika OPTIMA EXPERT.

Zmiany w firmware i aplikacji w wersji Optima 2.12 (22.10.2020)

Zmiany dla aplikacji Optima 2.12

 1. Usunięto znacznik czerwony maksymalnego ciśnienia gazu dla CNG w zakładce kalibracja.
 2. Dodano przycisk Kolor do ustawień przełącznika gazu.
 3. Dodano nową funkcję oscyloskopu. Oscyloskop można wyświetlić w oknie.
 4. Zwiększono zakres minimalnego ciśnienia gazu od 0.0 bar – 2.5 bar.
 5. Hasło blokady zostało ukryte znakami gwiazdek (*).
 6. Dodano mapę korekcji od obrotów dla sterownika OPTIMA PICO.
 7. Poprawiono wyświetlanie i przełączanie pomiędzy Bank1 i Bank2 OPTIMA EXPERT.

Zmiany firmware V12

 • Poprawiono działanie przełącznika gazu.
 • Pozostałe zmiany związane z aplikacją.

UWAGA TECHNICZNA:

W przypadku nieprawidłowego działania przełącznika gazu (niechciane dźwięki lub nieprawidłowe świecenie diody MODE) zaktualizuj sterownik do Oprogramowania V12. Po aktualizacji przełącznik będzie działał poprawnie.


Zmiany w firmware i aplikacji w wersji Optima 2.11 

Zmiany dla aplikacji Optima 2.11

1. Zmieniono działanie wskazania poziomu gazu.
Należy wybrać zamontowany czujnik poziomu gazu.
Zalecane ustawienie okres pomiaru: Okres pomiaru [min] =2.

Poprawiono liniową zmianę poziomu paliwa.

Uwaga!!
Zawsze w przypadku czujnika wymagającego zasilanie, np. Czujnik Hall lub CNG należy zaznaczyć
Zasilanie z elektrozaworu=TAK

2. Dodano wsparcie dla centralki RGB.
a) Regulacja kolorów.
b) Kolory w palecie RGB.
c) Gotowe definicje.

3. Dodano opcję: Wzbogacenie przy przyśpieszeniu.
Opcja pozwala wzbogacać i zubażać mieszankę podczas przyśpieszania, przez wyznaczoną ilość cykli, do zadanej wartości i obrotów.

4. Zakładka Diagnostyka.
Zróżnicowanie kolorystyczne błędów na ważne i informacyjne.

5. Dodano opcję wygładzania korekt.
Zakładka Korekcje od obrotów.

6. Wsparcie dla sterownika OPTIMA PICO.

7. Zapamiętywanie ustawień programu, takich jak parametry odczytywane oraz schematy ustawień i kolorów oscyloskopu.

8. Dodano przełącznik wyprzedzenie sekwencji wtrysku.

Zmiany firmware V11

 • Dodanie wsparcia dla centralki RGB.
 • Zmiana działania algorytmu wskazywanego poziomu gazu.
 • Wsparcie dla sterownika OPTIMA PICO.
 • Wersja firmware Sterownika OPTIMA EXPERT 8 cyl. dla samochodów Nissan 4 cyl. z 8 wtryskiwaczami.
 • Pozostałe zmiany związane z aplikacją.

Zmiany w firmware i aplikacji w wersji Optima 2.10 nano, EXPERT

Zmiany dla aplikacji Optima 2.10

 • Dodano webinary – pomoc w formie filmów instruktażowych dot. głównych opcji i narzędzi aplikacji.
 • Poprawiony błąd występujący w wersji 2.09 (kasowanie punktów mnożnika za pomocą klawisza [Delete]).
 • Możliwość wczytania lub zapisu ustawień mapy emulatora ciśnienia paliwa (kopiowanie ustawień emulacji pomiędzy samochodami).
 • Możliwość dotrysku paliwa w ilości większej niż 5ms (maksymalnie 25ms).
 • Dodano nowe charakterystyki czujników poziomu gazu dla LPG oraz CNG.
 • Większe przyciski dla okna parametrów odczytów.
 • Przyśpieszenie i usprawnienie kalibracji na zasilaniu gazem CNG.
 • Dodano język albański.
 • Dodano przycisk ustawień fabrycznych dla Emulatora Torpedo.

Zmiany firmware V10

 • Zmiany powiązane z wprowadzeniem nowych opcji w aplikacji Optima 2.10.

Zmiany w firmware i aplikacji w wersji Optima 2.09 nano, EXPERT

UWAGA!!!

 • Okno ustawień dostępne dopiero po połączeniu się ze sterownikiem i wykryciu jego typu.
 • Aby przeglądać program bez połączenia należy użyć opcji demo: MENU>Sterownik>Tryb DEMO

Zakładka OBD>Sterownik

 • Dodano nową nastawę Przełącz po błędzie: TAK/NIE
 • Po włączeniu opcji, po wykryciu błędu w diagnostyce OBD2 sterownika benzynowego, instalacja sama przełączy na zasilanie benzyną.
 • Dodano nową nastawę Opóźnienie po stacyjce:[s]
 • Czas jaki musi upłynąć do połączenia sterownika gazowego z OBD2 sterownika benzynowego. Opcja pomaga w przypadku zgłaszania błędów przez samochody z wolną inicjalizacją magistrali CAN. Opcję można również wykorzystać do pozostawienia czasu dla podłączenia skaner OBD2 np. serwisowego.

Zakładka Ustawienia

 • Ddano nową nastawę Okno Czujnika poziomu gazu[…].
 • Zasilanie z elektrozaworu: TAK/NIE
 • Po włączeniu opcji, poziom gazu ze zbiornika odczytywany jest dopiero po załączeniu elektrozaworu. Opcja pomaga ustabilizować odczyt poziomu gazu w przypadku użycia czujnika halla z zasilaniem podłączonym do elektrozaworu.

Zakładka Kalibracja

 • Dodano wskaźnik doboru dysz.
 • Wyświetlenie orientacyjne doboru dysz dla danego samochodu.
 • UWAGA!!! Sugerujemy się wskaźnikiem doboru dysz tylko podczas kalibracji, gdy wartość mnożnika wynosi 1.0. Po zmianie pozycji położenia mnożnika, nie należy się sugerować wskaźnikiem doboru dysz. Znacznik w położeniu środkowym zielonego pola oznacza dobrze dobrane dysze.

Firmware v9

 • Poprawiono algorytm dotrysku benzyny.
 • Dodano automatyczne zapamiętywanie protokołu OBD po jego autowykryciu.
 • Poprawiono działanie procentowej domieszki benzyny dla wolnych obrotów.

Zmiany w firmware i aplikacji w wersji Optima 2.08 nano, EXPERT

Aplikacja 2.081:

 • Dodano oraz aktualizowano języki: ukraiński oraz grecki
 • Aktualizacja schematów i instrukcji obsługi.

Aplikacja 2.08:

 • Dodano możliwość edycji diody R (rezerwy) na centralce. Diodę możemy ustawić jako: zmieniającą się z zielonej na czerwoną, jako tylko zieloną oraz jako zawsze czerwoną (dodatkowa opcja w ustawieniach czujnika poziomu gazu).

Firmware v8:

 • Poprawienie wyświetlania poziomu gazu (dokładniejsze wskazanie).
 • Zmiana strategi dolewania benzyny przy opcji dotrysk benzyny.
 • Zmiana strategi wyjścia i powrotu na gaz po przekroczeniu maksymalnych obrotów.
 • Zmiana sposobu wyliczania korekty wolnych obrotów dla adaptacji automatycznych.
 • Poprawienie komunikacji protokołów ISO-OBD.
 • Aktualizacja tłumaczeń.

Zmiany w firmware i aplikacji w wersji Optima 2.07 nano, EXPERT

Zakładka Mapa:

 • Dodano regulację korekty biegu jałowego z podziałem na bank1 i bank2.

Pozostałe zmiany:

 • Poprawiono funkcje ciepłego startu od obrotów.
 • Poprawiono odczyt sygnału PWM w emulatorze ciśnienia (bardziej stabilny odczyt).
 • Przyspieszono powrót na gaz po przekroczeniu maksymalnych obrotów na gazie.
 • Dodano wyłączenie OBD poprzez przytrzymanie przycisku przełącznika przez 5 sekund. Sygnał oraz migająca dioda service potwierdzą zwolnienie połączenia OBD. 10-krotne wyłączenie i włączenie stacyjki lub ponowne przytrzymanie przycisku przełącznika przez 5 sekund, przywraca połączenie sterownika OPTIMA EXPERT z OBD pojazdu.
 • Dodano manualną możliwość wprowadzania zmian wartości w tabeli PWM wejścia emulatora ciśnienia paliwa.
 • Dodano dodatkowe przyciski [+],[-] poprawiające pracę np. na tablecie.
 • Dodano zapis tabeli emulacji ciśnienia paliwa razem z nastawami oraz oscyloskopem.
 • Dodano wsparcie urządzeń bluetooth dla połączenia ze sterownikiem oraz dla połączenia poprzez ELM327 w wersji bluetooth.
 • Dodano nowe nastawy/opcje Menu>Sterownik>Serwis:
  • Blokada pracy na gazie – System po przekroczeniu wyznaczonego czasu pracy sterownika gazowego, zablokuje dalszą możliwość pracy na gazie.
  • Blokada sterownika hasłem – Serwis instalacji po odpowiednim szkoleniu oraz przesłaniu zakodowanego klucza komputera(ów) serwisu autogazu, otrzyma możliwość zabezpieczenia sterownika hasłem. Sterownik zabezpieczony hasłem w przypadku próby połączenia posiada tylko możliwości odczytu błędów diagnostyki oraz odczytu parametrów bieżących. Wszelkie możliwości odczytu ustawień i zmiana ich są zabezpieczone przed osobami postronnymi.
 • Dodano język czeski.

Zmiany w firmware i aplikacji w wersji Optima 2.06 nano, EXPERT

 • Dodano w opcji sygnalizacji przełączenia, funkcje wygaszenia centralki po wyznaczonym czasie. Opcja pozwala na ustawienie czasu po jakim wyłączy się przełącznik po zgaszeniu silnika. W przypadku kiedy plus po kluczyku nadal występuje (np. w samochodach marki Renault centralka świeci mimo, że silnik jest zgaszony i wyłącza się po dłuższej chwili). Można dowolnie wyregulować czas wygaszenia – bez potrzeby zmiany miejsca podłączenia plusa po kluczyku.
 • Zakładka emulacji ciśnienia paliwa dla sterowników OPTIMA EXPERT.
 • Dodano wsparcie dla sterowników z wbudowanym OBD (EXPERT). Zakładka OBD>Sterownik
 • Dodano emulacje sondy Lambda za katalizatorem. Sterownik w samochodach gdzie tulejka emulacyjna nie działa – funkcja dostępna tylko dla sterownika EXPERT.
 • Dodano emulacja sondy Lambda przed katalizatorem (np. przesunięcie współczynnika LAMBDA/AFR) – funkcja dostępna tylko dla sterownika EXPERT.
 • Dodano większą liczbę znaczników zdarzeń na oscyloskopie.
 • Wprowadzono cztery tryby widoku w oknie Odczyty parametrów.

Pozostałe zmiany:

 • Poprawiono problem z podwójnym klikaniem elektrozaworu po zgaszeniu silnika w samochodach, gdzie plus nie zanika od razu po wyłączeniu silnika.
 • Dodano instrukcję obsługi dla sterownika OPTIMA nano. Menu górne -> Dokumentacja.

Sterownik po aktualizacji do firmware V6 nie wymaga ponownej kalibracji systemu, jak poniżej:

Zakładka Emulacji ciśnienia paliwa. Cztery tryby widoku w oknie Odczyty parametrów. Regulacja wygaszenia przełącznika

Okno oscyloskopu:

 • Dodano możliwość podglądu zakresu czasu wtrysku wtryskiwaczy na podstawie zapisanego lub bieżącego oscyloskopu. Po wykonaniu jazdy próbnej jeżeli chcemy wiedzieć kiedy dochodzi do zapętlenia czasów wtrysku gazowych lub benzynowych możemy w oknie oscyloskopu kliknąć klawisz F5 na klawiaturze. W oknie oscyloskopu pojawi się widok okna jak poniżej:

optima-change-log-2016