Walczymy o LPG! Strefy czystego transportu bez autogazu?

Po euforii jaka ogarnęła nas 20.11.2020 r., gdy poznaliśmy pierwotny projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który zakładał, iż pojazdy zasilane LPG będą mogły wjechać do stref czystego transportu, właśnie zostaliśmy poinformowani o bardzo niepokojącej zmianie. Po poprawkach zapisy dotyczące samochodów zasilanych LPG, zostaną całkowicie wykreślone. Podpisz petycję i walcz o LPG!

 

KNRA-logo
W imieniu Koalicji Na Rzecz Autogazu – organizacji zrzeszającej firmy z branży autogazu – zachęcamy do podpisania petycji w obronie LPG:
petycjeonline.com/lpg_jako_paliwo_alternatywne_w_polsce
 

 

3-knraProjekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 20.11.2020 r.

Listopadowy projekt zakładał wprowadzenie obowiązkowych stref czystego transportu (SCT) we wszystkich gminach powyżej 100 tys. mieszkańców (w Polsce jest ich 37). Do SCT miały wjechać wyłącznie auta niskoemisyjne, tj.:

 • pojazdy elektryczne
 • pojazdy wodorowe
 • pojazdy zasilane gazem ziemnym (CNG/LNG)
 • auta z instalacją LPG.

 

Do takiej strefy nie wjadą auta z silnikami spalinowymi lub diesla oraz hybrydy (klasyczne i plug-in). Kluczowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem specjalnych stref, jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a więc szerokorozumiana ekologia, a ponadto zachęcenie (czy może perswazja?) do zakupu aut elektrycznych, które póki co, do tanich nie należą. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w 2021 roku, ale konkretnego terminu jeszcze brak.

Pojazdy dopuszczone do wjazdu do SCT mają być oznakowane specjalną naklejką. – Pojazdy uprawnione do wjazdu do Stref Czystego Transportu powinny mieć specjalne oznaczenia, zróżnicowane ze względu na sposób napędu danego pojazdu, tak aby niewątpliwie było wiadomo, czy dany pojazd jest uprawniony do poruszania się po strefie – tłumaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Naklejkę będzie można dostać od diagnosty podczas badania technicznego, a jej koszt zakupu wyniesie 5 zł.

 


Niepokojące zmiany projektu (styczeń 2021 r.)

Pierwotny, dość ogólny zapis dopuszczał do wjazdu do SCT wszystkie pojazdy jeżdżące na LPG, które jak liczyliśmy, zostaną zawężone do segmentu spełniające odpowiednie kryteria, np. ograniczenia wg wieku lub normy emisji spalin. Tak się nie stało.

Po konsultacjach projektu, które miały miejsce z udziałem wybranych podmiotów, portal gazeo.pl dowiedział się, że w kolejnej wersji, zapisy dotyczące samochodów zasilanych LPG zostaną całkowicie wykreślone.

Wg kolejnego projektu (Art. 39) do SCT wjadą tylko:

 • pojazdy wodorowe
 • pojazdy elektryczne
 • pojazdy zasilane gazem ziemnym (CNG, LNG).

Dlaczego? Czy zechciano oszczędzić sobie dodatkowych analiz? Czy ma to związek z lobbowaniem aut elektrycznych i wodorowych?

 

2-knraWydawało się, że zapisy projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w której samochodom LPG przyznano możliwość wjazdu do stref czystego transportu, a autogaz jest wymieniany jako jeden z alternatywnych nośników energii, wynikały wprost z treści expose premiera (treść poniżej). Niestety, już na początku procesu legislacji, preferencje dla autogazu zostały z tego dokumentu usunięte. Najważniejsze w projekcie okazały się auta elektryczne i wodorowe, które nie mają nic wspólnego ze słowami premiera mówiącymi o tym, że „Czysty transport ma być dobry dla przyrody i dobry dla naszych portfeli” wygłoszonymi we wspomnianym już expose.

 

 

LPG, a ekologia

Dopisanie do ekologicznej listy paliwa LPG nierzadko budzi zdziwienie. Mało kto pamięta, że auta napędzane autogazem są bardzo popularne, a ich wpływ na środowisko jest dużo bezpieczniejszy, niż w przypadku aut zasilanymi benzyną i dieslem. Nowoczesne instalacje samochodowe są zaawansowanymi technologicznie układami, które dostosowane są do restrykcyjnych norm emisji spalin. Badania wykazują, że przy spalaniu paliwa LPG w porównaniu do benzyny i oleju napędowego, redukcja zanieczyszczeń wynosi od 15% (dwutlenek węgla) do nawet 60% (węglowodory). Ponadto, emisja związków azotu jest niższa, niż w wypadku oleju napędowego czy benzyny, również pod względem wydzielania aerozoli powietrznych (PM). LPG jest czysto spalającym się paliwem, którego zużycie nie generuje cząsteczek stałych i sadzy.

 

Wartość paliwa LPG, jako źródła czystszej energii, docenił Premier polskiego rządu, Mateusz Morawiecki. W wygłoszonym expose z 19.11.2020 r. stwierdził:

oszczednosc-lpg-ekologia

 

W wielu obszarach jesteśmy bardziej ekologiczni, niż się wydaje. Około 3 milionów Polaków jeździ samochodami na gaz. Rozwijamy program elektromobilności. To procesy, które wymagają wsparcia. Dlatego będziemy proponować kolejne ulgi dla osób, które korzystają z przyjaznych dla środowiska środków transportu. Czysty transport ma być dobry dla przyrody i dobry dla naszych portfeli.

 

LPG, jako paliwo z przywilejami na całym świecie (ale nie w Polsce)

Należy podkreślić, że LPG w wielu państwach i dokumentach unijnych, oficjalnie uznane jest jako paliwo alternatywne, obniżające poziom emisji oraz zanieczyszczeń. Takimi przykładami chwalą się:

 • Paryż, który od 2016 r. posiada naprzemienny zakaz poruszania się samochodów w mieście (w parzyste dni miesiąca, poruszać się mogą auta z parzystą ostatnią cyfrą numeru rejestracyjnego, analogicznie w dni nieparzyste). Ten zakaz nie dotyczy jednak aut z instalacją LPG,
 • Rząd Wielkiej Brytanii, który w 2016 r. ustanowił Strefy Czystego Powietrza (w Birmingham,  Leeds, Nottingham, Derby i Southampton), w których to wszystkie taksówki, muszą być zasilane na LPG. Od 2017 r. na te rozwiązanie przechodzi również Londyn,
 • Hongkong, gdzie 100% taksówek zasilane jest autogazem,
 • USA, gdzie od 2016 r. wszystkie federalne floty samochodów, zakupują pojazdy napędzane wyłącznie paliwami alternatywnymi.

To tylko kilka przykładów, które potwierdzają, że czystsze paliwa samochodowe odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Może warto zastanowić się, by najnowocześniejsze rozwiązania związane z różnymi zastosowaniami paliwa LPG, miały szansę rozwinąć się i upowszechnić właśnie w Polsce? Porównując wysokość akcyzy na paliwo LPG w stosunku do benzyny, w innych europejskich krajach, w których zużycie LPG jest relatywnie wysokie (Niemcy, Holandia, Włochy), stawka w Polsce jest najwyższa. Polscy producenci gazu, to przecież ścisła światowa czołówka.

 

petycja

Podpisz petycję – Pojazdy LPG  w strefach czystego transportu

Unia Europejska, biorąc pod uwagę bardzo niską emisyjność pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, zalicza gaz płynny do katalogu paliw alternatywnych, na równi z energią elektryczną, wodorem czy sprężonym gazem ziemnym CNG. Ponadto użytkownicy aut z instalacjami LPG, mogą korzystać z wielu ulg, m.in wjazdu do zielonych stref w centrach miast. Dlaczego takie podejście nie znajduje uznania w polskim rządzie?

Żaden z obowiązujących w naszym kraju aktów prawnych, dotyczących paliw alternatywnych, czyli: Planu Rozwoju Elektromobilności, Krajowej ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, nie zawiera przepisów odnośnie wspierania rozwoju LPG.

 

Uwzględnienie LPG w kolejnym projekcie ustawy, pozwoliłoby na wiele profitów, m.in.:

 • możliwość wjazdu pojazdów zasilanych LPG do stref czystego transportu,
 • wspieranie projektów badawczo-rozwojowych,
 • zmniejszenie akcyzy,
 • rozwój infrastruktury gazowej,
 • inne.

 

KNRA-logo
W imieniu Koalicji Na Rzecz Autogazu – organizacji zrzeszającej firmy z branży autogazu – zachęcamy do podpisania petycji w obronie LPG:

 

 

Zobacz też:

 

Wykorzystajmy polski potencjał. Doceńmy nowoczesne samochody zasilane LPG i kierowców, którzy chcą być ekologiczni.

 

logowki knra

Pomyślnie zapisałeś się do newslettera ;-)

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Specjalne oferty i promocje

 Przedpremiery produktów

 LPG w praktyce

 Nie lubimy i nie wysyłamy SPAMu

Twoje dane są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.