Szkolenie z montażu i kalibracji systemu OPTIMA

Szkolenie z montażu i kalibracji systemu OPTIMA
W dniu 17 marca 2017 r., w Białymstoku odbyło się szkolenie z zakresu montażu i kalibracji systemów autogazu OPTIMA. Szkolenie obejmowało:
1. Omówienie wytycznych Transportowego Dozoru Technicznego dotyczących sieci warsztatów partnerskich.
2. Sposób montażu komponentów mechanicznych i elektronicznych instalacji autogazu.
3. Prezentacja elektroniki sterującej OPTIMA nano i OPTIMA EXPERT.
4. Zaawansowana kalibracja sterowników.
5. Emulacja ciśnienia paliwa w sterowniku OPTIMA EXPERT i emulatorze TORPEDO v2.0.
 
Udział w szkoleniu był bezpłatny. Szkolenie prowadził Kierownik Działu Wsparcia Technicznego – Piotr Makarewicz.