Filtr Ultra 360°

Prezentacja video
Sklep Alex

Filtr Ultra 360° to nowy, ulepszony filtr odstojnikowy; skuteczna filtracja połączona z ergonomią.

Skuteczną filtrację zapewnia oryginalna konstrukcja zespołu filtrującego. Wprowadzony do filtra gaz wprawiany jest w ruch wirowy i kierowany w dół korpusu. Po drodze, dzięki ruchowi wirowemu, sile odśrodkowej i sile bezwładności, cząsteczki stałe i ciekłe znajdujące się w gazie zostają odwirowane i zatrzymane na dnie. Dodatkowo wkład filtrujący oczyszcza, powracający już ku górze, strumień gazu z pozostałych, drobnych zanieczyszczeń.

Ultra 360° została zaprojektowana specjalnie z myślą o wygodzie montażysty. Króćce wlotu i wylotu umiejscowiono na osobnych, niezależnych elementach obudowy filtra, dzięki czemu można dowolnie regulować kąt pomiędzy nimi. Dzięki takiemu rozwiązaniu montażysta ma pełną swobodę w umiejscowieniu filtra w komorze silnika.


  • Materiał obudowy: kompozyt poliamidowo-szklany
  • Materiał filtracyjny: poliester
  • Klasyfikacja: CLASS#2 
  • Ciśnienie klasyfikacyjne: 4,5 bara
  • Temperatura pracy: -20÷120°C
  • Wymiary: 60 x 60 x 106 mm (110mm z króćcami ustawionymi na 180°)

Kod

GF1212

GF1222

GF1612

GF1622

 Średnica wejściowa [mm]

Ø12

Ø16

 Srednica wyjściowa [mm]

Ø12

 Ilość wyjść

1

2

1

2

 Wysokość filtra [mm]

106

110


Informacje dostępne po zalogowaniu!

Copyright © 2018 by ALEX Sp. z o. o.

ALEX Sp. z o. o. ul. Zambrowska 4a 16-001 Kleosin, Polska
tel. +48 85 664 84 40 | e-mail: biuro@autogas-alex.com