Praca

 

 

ALEX Sp. z o.o. to firma, która zawsze chętnie nawiąże współpracę z profesjonalistami w swoich dziedzinach.

W związku z dynamicznym rozwojem obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska:

 

 

 

 • Operator wtryskarki

  Miejsce pracy: Kleosin

  Zakres obowiązków:

  • odbieranie i sortowanie elementów z maszyny wtryskowej,

  • dbanie o porządek w miejscu pracy,

  • kontrola wyrobu pod względem jakościowym,

  • prace około-produkcyjne.

  Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe,

  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

  • sprawność manualna,

  • dobry wzrok,

  • rzetelność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w formie umowy o pracę na pełny etat,

  • możliwość podjęcia długofalowej współpracy,

  • pracę w nowoczesnej firmie,

  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,

  • terminową wypłatę wynagrodzeń,

  • szkolenia wdrażające w wykonywane obowiązki,

  • ubezpieczenie grupowe w atrakcyjnych pakietach,

  • przyjazną atmosferę i komfortowe warunki pracy.

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: katarzyna.reduch@autogas-alex.com lub osobiste dostarczenie do biura firmy ALEX Sp. z o.o. : Kleosin, ul. Zambrowska 4 a.

  W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677 ze zm.)”

 • Staż w dziale IT

  Miejsce pracy: Białystok

  Opis stanowiska:

  • konfigurowanie komputerowych stanowisk pracy,
  • instalowanie systemów operacyjnych,

  • przenoszenie danych użytkowników,

  • osparcie użytkowników,

  • administrowanie stronami internetowymi.

   

  Wymagania:

  • studenci lub absolwenci technikum informatycznego (preferowany kierunek: Informatyka),

  • znajomość MS Office (Word, Excel, Power Point), 

  • dyspozycyjność 5 dni w tygodniu,
  • dobra organizacja pracy,

  • odpowiedzialność za powierzone zadania,
  • kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole,

  • chęć rozwoju.

   

  Oferujemy:

  • zdobycie doświadczenia w dużej firmie produkcyjno-handlowej

  • poznanie nowoczesnych procesów oraz technologii,

  • pomoc ze strony doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pracowników,
  • wsparcie Opiekuna stażu,

  • możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu.

   

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail it@autogas-alex.com. W temacie wiadomości prosimy wpisać: “Staż – IT”.

  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r.,Nr 101, poz. 926 ze zm.”.

 • Elektromechanik samochodowy

  Miejsce pracy: Białystok

  Wymagania:

  • doświadczenie w dziedzie elektroniki samochodowej,

  • doskonała znajomość i rozumienie systemów elektrycznych w pojazdach osobowych (dostawcze będą dodatkowym atutem),

  • doświadczenie w używaniu urządzeń diagnostycznych,

  • zainteresowanie nowatorskimi technikami napędów elektrycznych i hybrydowych,

  • logiczne myślenie i pewność przy podejmowaniu decyzji, obowiązkowość,

  • znajomość języka angielskiego,

  • znajomość sieci CAN
  • uprawnienia SEP,

  • prawo jazdy kat B,

  • umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych,

  • posługiwanie się narzędziami ręcznymi i elektrycznymi.

   

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w formie umowy o pracę, 

  • atrakcyjne wynagrodzenie,

  • niezbędne narzędzia pracy,

  • przyjazną atmosferę i komfortowe warunki pracy.

   

  Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie swojego życiorysu zawodowego wraz z listem motywacyjnym na adres: tomasz.plonski@alex-electro.com (w temacie prosimy wpisać nazwę stanowiska).

  W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677 ze zm.)”

 • Koordynator prac badawczych

   

  Koordynator prac badawczych

  Miejsce pracy: Białystok

  Wymagania:

  • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi z wykorzystaniem środków publicznych,

  • co najmniej 5 letnie doświadczenie naukowe w zakresie przeprowadzania prac badawczych,

  • mile widziany staż w zagranicznych ośrodkach naukowych o profilu technicznym,

  • biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie,

  • znajomość technik i zasad postępowania wymaganych w przeprowadzeniu badań naukowych/przemysłowych,

  • umiejętność i doświadczenie w przeprowadzaniu eksperymentów/badań dot. alternatywnych systemów zasilania lub równoważnych,

  • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami naukowymi,

  • gotowość do podjęcia pracy w wymiarze czasu 80 godzin miesięcznie (1/2 etatu).

    

  Zakres obowiązków:

  • zaprojektowanie cyklu badań,

  • zapewnienie odpowiednich warunków laboratoryjnych oraz aparatury i potrzebnego sprzętu do przeprowadzenia badań,

  • koordynacja wszystkich etapów badań,

  • kierowanie merytoryczne badaniami,

  • raportowanie o postępach badań.

  • udział w dyskusjach i konsultacjach,

  • kierowanie wszystkimi pracami dotyczącymi analizy wyników,

  • kierowanie przygotowaniem pracy do druku w języku kongresowym (j. angielski),

  • prowadzenie merytoryczne badań w zakresie przygotowania i kontroli realizacji, harmonogramu prac badawczo-rozwojowych,

  • dobór materiałów i komponentów do realizacji prototypu,

  • współudział we wszystkich fazach powstawania urządzeń,

  • przygotowanie i testowanie komponentów,

  • monitorowanie parametrów jakościowych wytworzonych produktów,

  • analiza rynku i dobór dostawców komponentów na potrzeby badawcze. 

    

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w formie umowy o pracę, ½ etatu, rozliczaną miesięczne, wg prowadzonej przez zatrudnionego ewidencji czasu pracy i wykonywanych prac,

  • atrakcyjne wynagrodzenie,

  • niezbędne narzędzia pracy,

  • przyjazną atmosferę i komfortowe warunki pracy.

   

  Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie swojego życiorysu zawodowego wraz z listem motywacyjnym na adres: praca@autogas-alex.com (w temacie prosimy wpisać nazwę stanowiska).

  W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677 ze zm.)”

 • Koordynator projektu badawczo-rozwojowego

  Koordynator projektu badawczo-rozwojowego

  Miejsce pracy: Białystok

  Zadania Koordynatora:

  • koordynowanie, nadzór techniczny oraz płynna realizacja całości projektu badawczo-rozwojowego,
  • bieżące zarządzanie projektem,
  • podział zadań w zakresie zarządzania projektem,
  • nadzór nad osobami zatrudnionymi do obsługi projektu,
  • przekazywanie osobom zatrudnionym przy realizacji projektu kart czasu pracy i nadzorowanie ich prawidłowego prowadzenia,
  • udzielanie zamówień na drodze zapytania ofertowego (przygotowywanie zapytań ofertowych z załącznikami, publikowanie ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności),
  • udział w rozstrzyganiu postępowań (sporządzanie protokołów postępowania o udzielanie zamówienia),
  • kontakt i prowadzenie korespondencji z Instytucją Zarządzającą,
  • uzgadnianie z Działem Księgowości wydatków związanych z merytoryczną realizacją projektu,
  • nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów oraz archiwizowaniem dokumentacji projektu,
  • przygotowanie wniosków o płatność,
  • tworzenie harmonogramu realizacji Projektu na podstawie uzgodnień wewnętrznych,
  • zawieranie umów ze stosownymi podwykonawcami,
  • przekazywanie na bieżąco informacji o oczekiwanych terminach spływu dokumentacji Projektu
  • sporządzanie i przekładnie Kierownikom Realizacji, do czasu końcowego Rozliczenia Projektu, comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji Projektu,
  • podziału zadań merytorycznych pomiędzy poszczególnych pracowników,
  • monitorowanie pracy personelu biorącego udział w realizacji Projektu;
  • kontrola poziomu osiągnięcia rezultatów projektu w poszczególnych okresach czasu,
  • zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy pracownikami,
  • podejmowanie działań zaradczych i naprawczych w przypadku zgłoszonych problemów,
  • realizacja promocji projektu,
  • sporządzanie zapotrzebowanie do Działu Zaopatrzenia na zakup akcesoriów i materiałów na potrzeby Projektu – zgodnie z zapisami w Umowie,
  • kontrola płatności,
  • uczestnictwo w przeprowadzanych działaniach kontrolnych,
  • wdrażanie działań pokontrolnych,

   

  Wymagania:

  • min. 2- letnie doświadczenie w realizacji projektów w ramach funduszy z UE oraz w rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych,
  • ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych z EFRR lub/i udział w przynajmniej 2 projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, na stanowisku kierownika lub/i koordynatora projektu rozliczonego z sukcesem,
  • znajomość: Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, Zasad finansowania, Zasad systemu sprawozdawczości, Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach,
  • umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
  • bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych,
  • znajomość pakietu MS Office,
  • samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność,
  • znajomość prawa zamówień publicznych,
  • odpowiedzialność, zaangażowanie i samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

   

  Oferujemy:

  • pracę na umowę cywilnoprawną z perspektywą zatrudnienia na umowę o pracę,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • przyjazną atmosferę i komfortowe warunki pracy.

   

  Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie swojego życiorysu zawodowego wraz z listem motywacyjnym na adres: praca@autogas-alex.com (w temacie prosimy wpisać nazwę stanowiska).

  W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677 ze zm.)”

   

 • Konstruktor - Elektronik - Programista

  Do naszego Działu R&D szukamy KONSTRUKTORÓW, ELEKTRONIKÓW i PROGRAMISTÓW.

  Jeśli dobrze odnajdujesz się w pracy pod presją czasu z wielowątkowymi zadaniami i w dynamicznie zmieniającym się środowisku, to będzie to idealny angaż.

  Pracując w naszym zespole, będziesz brał udział projektach Badawczo-Rozwojowych dotyczących alternatywnych źródeł zasilania pojazdów.

   

  Konstruktor / Elektronik / Programista

  Miejsce pracy: Białystok

  Wymagania:

  • znajomość programowania procesorów 32 bitowych
  • umiejętność programowania c/c++
  • podstawowa znajomość układów elektrycznych i mechanicznych w pojazdach samochodowych
  • zdolność analitycznego myślenia
  • komunikatywność i praca w zespole
  • mile widziane doświadczenie zawodowe, praktyki i staże w firmach produkcyjnych lub dystrybucyjnych

   

  Oferujemy:

  • pracę w kolebce rozwoju wiodącego producenta instalacji alternatywnych układów zasilania
  • uczestnictwo w projektach badawczych automotive
  • pracę na pełen etat
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
  • możliwości zdobycia doświadczenia

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@autogas-alex.com

  W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677 ze zm.)”

 • Operator CNC – obróbka skrawaniem

  Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe lub średnie
  • doświadczenie mile widziane ale nie konieczne
  • dobra organizacja pracy
  • sumienność, rzetelność, uczciwość

   

  Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • miłą atmosferę pracy
  • terminową wypłatę wynagrodzeń
  • atrakcyjny pakiet socjalny

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: cnc@autogas-alex.com  lub praca@autogaz-alex.pl.

 • Magazynier

   Opis stanowiska:

  • przyjmowanie i wydawanie towaru
  • przygotowywanie wysyłek , zabezpieczanie przed zniszczeniem i kradzieżą
  • ewidencja i kontrola stanów oraz ruchów  magazynowych
  • kontrola obiegu dokumentów magazynowych

   

  Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe lub średnie
  • doświadczenie w pracy magazyniera mile widziane ale nie konieczne
  • sumienność, rzetelność, uczciwość
  • uprawnienia do obsługi wózków widłowych
  • prawo jazdy kat. B  

   

  Oferujemy:

  • umowę o pracę 
  • miłą atmosferę pracy
  • terminową wypłatę wynagrodzeń
  • atrakcyjny pakiet socjalny

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@autogaz-alex.pl lub osobiste dostarczenie do biura firmy Alex, Kleosin ul. Zambrowska 4A.

 • Pracownik produkcji - Montażysta

  Opis stanowiska:

  • montaż podzespołów LPG/CNG
  • kontrola jakości wytwarzanych wyrobów
  • terminowa i ilościowa realizacja planów produkcyjnych

   

  Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe, średnie
  • umiejętność pracy w zespole
  • samodzielność
  • dokładność, sumienność oraz dynamizm pracy
  • rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
  • zdolności manualne

   

  Oferujemy:

  • pracę w dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej firmie
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
  • terminową wypłatę wynagrodzeń
  • szkolenia zapewniające swobodne wykonywanie pracy
  • ubezpieczenie grupowe w atrakcyjnych pakietach
 • Doradca techniczno-handlowy

  Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:

  • organizowanie oraz prowadzenie szkoleń technicznych w kraju i zagranicą
  • identyfikowanie potrzeb rynkowych
  • współpracę techniczną z klientami na rynku krajowym oraz zagranicznym
  • prezentację produktów

   

  Oczekujemy od Ciebie:

  • wykształcenia min. Średniego technicznego- znajomość budowy oraz zasad działania silników spalinowych
  • biegłej znajomości w mowie i piśmie języka angielskiego i/lub języka rosyjskiego
  • gotowości do częstych wyjazdów służbowych w kraju oraz zagranicę
  • prawa jazdy kategorii B
  • samodzielnej i dobrej organizacji pracy
  • znajomość zagadnień z dziedziny samochodowych instalacji gazowych będzie dodatkowym atutem

   

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • motywacyjny system wynagrodzenia dodatkowego oparty na realizacji celów
  • okazję do uczestnictwa w wielu ciekawych projektach
  • pracę pełną wyzwań w młodym ambitnym zespole
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • niezbędne narzędzia pracy
  • samochód służbowy

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@autogas-alex.com lub osobiste dostarczenie do biura firmy ALEX Sp. z o.o., Kleosin ul. Zambrowska 4A.

 • Grafik / Web Developer

  Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:

  • kreacja grafiki na potrzeby serwisów www, mediów społecznościowych, materiałów reklamowych i promocyjnych
  • tworzenie i zarządzanie serwisami www, sklepami internetowymi
  • obróbkę zdjęć i wideo
  • projektowanie materiałów POS
  • administrowanie i rozwój stron internetowych
  • współpracę z klientami na rynku krajowym i zagranicznym

   

  Oczekujemy od Ciebie:

  • kreatywności (potwierdzonej portfolio)
  • znajomości programów graficznych Ps, In, Ai
  • znajomości narzędzi do tworzenia stron www i sklepów
  • samodzielnej i dobrej organizacji pracy
  • znajomości w mowie i piśmie języka angielskiego i/lub języka rosyjskiego

   

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • niezbędne narzędzia pracy

   

   Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: marketing@autogas-alex.com

 

 

Jeśli uważasz, że jesteś osobą, która wniesie swój wkład w rozwój firmy, jesteś kreatywny, dynamiczny i wiesz, co chcesz osiągnąć – skontaktuj się z nami przesyłając swój życiorys oraz list motywacyjny pod adres e-mail: praca@autogas-alex.com

Prosimy w dokumentach o umieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997 r.)”.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.