Polityka jakości i ISO

Polityka jakości firmy ALEX Sp. z o.o.

ALEX Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji samochodowych instalacji gazowych. Produkcja realizowana jest w oparciu o własne innowacyjne rozwiązania. W nowoczesnym przedsiębiorstwie jakość wyrobu jest związana ze ścisłym przestrzeganiem procedur. Dlatego w naszym przedsiębiorstwie produkcja realizowana jest zgodnie z przyjętą Polityką jakości oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii opartych o normę ISO 9001:2015-10.


Celem ustalonej Polityki jakości ALEX Sp. z o.o. jest świadczenie usług oraz produkcja wyrobów spełniających normy jakościowe, środowiskowe oraz BHP,
które sprostają wymaganiom oraz potrzebom Klientów, dając im pełne zadowolenie i satysfakcję.


Uwzględniając specyfikę naszej działalności, deklarujemy:

 • wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015-10
 • spełnianie wymagań prawnych i innych w branży instalacji gazowych w Polsce i na świecie
 • autorskie i niezawodne rozwiązania w zakresie mechanicznych elementów instalacji LPG/CNG
 • produkcję opartą o nowoczesny park maszynowy i profesjonalne linie montażowe.


Ponadto dbamy o:

 • rozwój firmy i umacnianie jej pozycji na rynkach krajowym oraz zagranicznych
 • sukcesywne modernizowanie posiadanego parku maszynowego
 • doskonalenie i szkolenia kadry pracowniczej
 • nieustanne podnoszenie świadomości dot. ochrony środowiska, jakości oraz przepisów BHP.

Polityka jakości firmy ALEX Sp. z o.o.

 

Zintegrowany system zarządzania wg normy ISO 9001:2015-10

Wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań normy PN–EN ISO 9001:2015, daje możliwość kontrolowania realizowanych procesów pod względem utrzymania jakości, ochrony środowiska oraz przestrzegania BHP. Prezes Zarządu i pracownicy deklarują ciągłe podnoszenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN–EN ISO 9001:2015. Wdrażając i utrzymując Zintegrowany System Zarządzania, potwierdzamy wysoką jakość oraz wiarygodność naszej działalności, uzyskując przy tym pełne zadowolenie Klienta.


Zakres certyfikacji obejmuje:

 • projektowanie, produkcję oraz sprzedaż samochodowych instalacji gazowych
 • produkcję wyprasek z tworzyw sztucznych
 • montaż płytek elektronicznych
 • produkcję elementów precyzyjnych na obrabiarkach CNC.


Zarząd firmy ALEX Sp. z o.o. dokonuje okresowych przeglądów funkcjonowania Systemu i weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do aktualnych warunków. Polityka jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników oraz dostępna dla zainteresowanych stron.

Certyfikat ISO 9001:2015-10

Pomyślnie zapisałeś się do newslettera ;-)

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Specjalne oferty i promocje

 Przedpremiery produktów

 LPG w praktyce

 Nie lubimy i nie wysyłamy SPAMu

Twoje dane są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.