ISO

Certyfikat ISO 9001:2015-10

Polityka jakości

 

POLITYKA JAKOŚCI

ALEX Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji samochodowych instalacji gazowych. Produkcja realizowana jest w oparciu o własne innowacyjne rozwiązania. Uwzględniając specyfikę naszej działalności, deklarujemy:
• wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015-10
• spełnianie wymagań prawnych i innych w branży instalacji gazowych w Polsce i na świecie,
• autorskie i niezawodne rozwiązania w zakresie mechanicznych elementów instalacji LPG/CNG,
• produkcję opartą o nowoczesny park maszynowy i profesjonalne linie montażowe.

Prezes Zarządu ALEX Sp. z o.o. dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania Systemu weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom ALEX Sp. z o.o. oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym.
Prezes Zarządu i pracownicy deklarują ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania i spełnianie wymagań w ramach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN–EN ISO 9001:2015.