Δείτε πόσα θα κερδίσετε. Δείτε πόσο γρήγορα θα αποδώσει η επένδυσή σας στην εγκατάσταση ενός συστήματος υγραερίου. Ρυθμίστε τη μέση κατανάλωση βενζίνης και τη μέση μηνιαία χιλιομετρική απόσταση και η αριθμομηχανή υγραερίου θα σας ενημερώσει για τις μηνιαίες και ετήσιες εξοικονομήσεις σας. Εάν γνωρίζετε ήδη το κόστος εγκατάστασης υγραερίου, καταχωρίστε το στην αριθμομηχανή. Εάν δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να αφήσετε το προεπιλεγμένο ποσό (μέσο κόστος εγκατάστασης για ένα μέσο αυτοκίνητο).

Θα λάβετε πολύ ακριβείς υπολογισμούς και θα μάθετε αμέσως πόσα θα εξοικονομήσετε και πότε θα επιστραφεί το κόστος της εγκατάστασης αερίου σας.