Marek Kozłowski

Koordynator Działu Handlu Hurtowego Polska oraz Sprzedaży Internetowej

Marek Kozłowski
email: marek.kozlowski@autogas-alex.com
tel. +48 85 664 84 40 w. 23