Kierownik handlu krajowego

Kierownik Działu Handlu Krajowego

Jacek Boublej
email: jacek.boublej@autogas-alex.com
tel. +48 535 600 651