Irena Goraczko

Kierownik Działu Handlu Zagranicznego

Irena Goraczko
email: irena.goraczko@autogas-alex.com
tel. +48 85 664 84 40 w. 22